20140605 Det finns bättre sätt än vårdval

Debatt HP 5/6.

Publicerad i Hallandsposten 5 juni 2014

Jo, Tommy Rydfeldt (HP 15/5) vår debattartikel handlar om just vården eftersom den är ett svar på en debattartikel som ni i Folkpartiet skrev den 7/4. Tyvärr dröjde det nästan en månad innan vårt svar publicerades. Men det finns en stark ståndpunkt bakom vårt svar: Välfärden är inte till salu och därför säger Vänsterpartiet nej till vinster i vården.

Vi anser att politiken ska ta ett helhetsansvar i samhället och för vården, utifrån det förtroende som vi har fått av väljarna. Inte som Folkpartiet, som lägger över ansvaret på patienterna och sedan tycker att patienterna får skylla sig själva om det inte blir bra.

Nej till vinster i välfärden är inte samma sak som nej till valfriheten. Vänsterpartiet ser inte valfrihet som ett självändamål. Valfrihet får inte stå i vägen för ett rättvist utbud av vård. För Folkpartiet är valfriheten i sig själv det viktiga och det gör att FP tycker det är acceptabelt med olika kvalité på vårdcentralerna (VC). Den typen av val och konkurrens är vi inte för. Vi vill att alla ska få tillgång till bra vård direkt, inte behöva pröva sig fram hos olika VC för att hitta den kompetens personen har behov av. Vänsterpartiet begränsar inte patienternas möjlighet att välja VC.

Delaktighet i sin vård innebär för Vänsterpartiet möjlighet att kunna påverka sin vård och behandling genom att kunna diskutera olika behandlingsmetoder eller att anpassa vården utifrån patientens livssituation och behov. Samt att vi som patienter ska kunna göra individuella val i samråd med sjukvården utifrån den information vi fått.

Tommy Rydfeldt behöver inte längre fundera på om vi förstår hur vårdvalet fungerar, för det gör vi. Men det betyder inte att vi har samma syn på vårdvalet som FP. Invånare har berättat att de har anvisats till offentliga VC av privatdrivna som inte ansetts sig ha resurser nog att ta hand dem. Vi vet att dagens ersättningssystem slår fel och tillgodoser inte de vårdbehov som vissa VC måste kunna hantera. Vi vet att invånarna inte kan göra informerade val när det gäller att välja VC, det finns inga bra vägar för att informera sig om olika VC. Vi vet att regionens revisorer inte får tillgång till att granska hur våra skattepengar används hos de privata utförarna. Då de privata utförarna kan svara lite godtyckligt på utvärderingarna vad de anser är acceptabel nivå. Det skapar ett utrymme för vinstuttag, även om kraven har skärpts sedan starten av vårdvalet. Vi vet att dagens vårdval skapar och upprätthåller en ojämlik vård.

Det finns bättre sätt, Tommy Rydfeldt – vi vet det!

Maria Johansson (V), förstanamn på regionlistan

Maria Rasmussen (V,) andranamn på regionlistan

Axel Wigforss (V), tredjenamn på regionlistan

https://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.3211794-det-finns-battre-satt-an-vardval

Kopiera länk