20140611 Välfärden blir inte bättre av att dräneras på resurser

SVAR till Tommy Lundkvist, 31/5

Publicerad i Hallandsposten 11 juni 2014

Det stämmer att Vänsterpartiet vill förbjuda privata välfärdsföretag att göra vinster på skattepengar. Det är inte vi ensamma om att tycka. Det tycker 69 procent av svenska folket också (SOM-institutet 2014). Enligt SCB gjorde privata välfärdsföretag cirka nio miljarder i vinst 2011. Finansieringen inom omsorg och sociala insatser är till övervägande del offentligt finansierad.

Det handlar inte om valfrihet. Det handlar om att pengar som ska användas till välfärd hamnar i fickorna på privata aktieägare. I februari i år beslutade femklövern att förlänga avtalet med Attendo, trots oro från anhöriga och kritik från hemvårdsförvaltningen gällande bemanning. För vad kan man tjäna pengar och spara på i personalintensiva verksamheter? Jo, det är givetvis personalen. Och vem får betala? Det får personalen och de äldre göra.

Kommunal har i sin rapport ”Så mycket bättre” som kommer ut i dagarna visat på detta. Vänsterpartiet ser gärna valfrihet inom välfärden, men inte till vilket pris som helst. I Halmstad har vi flera friskolor som drivs utan vinstintressen. De är utmärkta komplement till kommunens skolor. Vänsterpartiets vision är att all välfärd ska vara bra. Du ska inte behöva välja bort till exempel ett äldreboende för att det inte är tillräckligt bra. Den offentliga välfärden kan givetvis bli bättre och valfriheten kan öka men det behöver inte bara handla om olika huvudmän. En sak är säker, välfärden blir inte bättre av att den dräneras på resurser som hamnar i fickorna på privata aktieägare.

Tania Bengtsson (V)

https://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.3229171-valfarden-blir-inte-battre-av-att-draneras-pa-resurser

Kopiera länk