20141103 Fler jobb i omsorg om äldre

Publicerad 3 november 2014 i Hallandsposten.

Ett värdigt samhälle tar hand om sina äldre. Kvinnor och män som slitit ett helt liv har rätt till hjälp och omsorg den dagen då kroppen eller hjärnan inte riktigt klarar av alla sysslor längre. Trots detta är äldreomsorgen den del av de kommunala välfärdsverksamheterna som sedan 1990-talskrisen har fått minst resurser.

Nu går vi åt andra hållet och ökar resurserna. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat fram en satsning som innebär två miljarder kronor per år för att se till att det blir fler anställda i äldreomsorgen. Pengarna räcker till minst 5 000 undersköterskor i hela landet. Här i Halmstad ger det cirka 20 miljoner kronor.

En stärkt bemanning leder till en bättre äldreomsorg, eftersom det skapar utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde, men också större möjlighet för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Stärkt bemanning leder också till bättre arbetsmiljö och kan öka attraktionskraften för yrken inom omsorgen.

Få verksamheter handlar så tydligt om kvinnors livsvillkor. Omsorgen och vården av äldre är en verksamhet med en mycket sned könsfördelning. Bland brukare, anhörigvårdare samt bland personal är kvinnor i majoritet.

Bristen på nya resurser och läckaget till riskkapitalister och andra omsorgsföretagare drabbar kvinnor allra hårdast. Cirka 70 procent av de äldre med insatser från kommunerna är kvinnor. Jakten på vinster leder till ständiga kompromisser med kvaliteten. Därför har Vänsterpartiet nu också slutit en uppgörelse med regeringen som ska sätta stopp för vinstjakten.

Verklig valfrihet för alla äldre får vi först när det finns tillräckliga resurser så att äldre människor har inflytande över de insatser de vill ha och kan bestämma över sin vardag.

Tania Bengtsson (V), gruppledare i Halmstad

Reino Renkert (V), ersättare i hemvårdsnämnden

Kopiera länk