20141121 Därför kan Halmstad bättre

Publicerad 21 november 2014 i Hallandsposten.

I dag presenterar vi vårt gemensamma förslag till budget för 2015 med plan för 2016-17. Vårt förslag bygger på den framtidstro vi känner över ekonomin i vår kommun, en ekonomi som har grundlagts av våra politiska företrädare.

Det första benet är – Jobb åt unga. Vi satsar 100 miljoner kronor på två år av kommunens eget kapital för att lägga grunden för våra ungdomars introduktion på arbetsmarknaden och deras förutsättningar att få jobb i en allt tuffare situation på arbetsmarknaden.

I förslaget ingår allt ifrån sommarjobb åt alla gymnasieelever till kommunala arbetsmarknadsprojekt och traineeplatser.

Genom att vi gör denna kraftiga satsning ser vi att vi inte bara förbättrar den enskilde ungdomens situation utan även framöver kunna dra ner på det ekonomiska biståndet samt få ökade skatteintäkter, eftersom fler finns i arbete.

Det andra benet är en satsning på – Den goda arbetsgivaren. Satsningen omfattar såväl den ordinarie personalen som våra timanställda och vikarier. Vi vill med denna budget visa våra medarbetare och kommuninnevånare att vi inser förhållandet mellan hur vår personal har det på jobbet och den kvalité som vi tycker våra kommuninnevånare är värda.

Ett annat faktum är att vi behöver rekrytera nya medarbetare, och av det skälet stärka vår konkurrenskraft. Många av våra satsningar ligger på de ”mjuka sektorerna”, främst då äldreomsorgen som vi tar ett extra ansvar för i denna budget. Enligt vår uppfattning är äldreomsorgen ett prioriterat område med satsningar på bland annat demensvård. Vi är också noga med att påvisa att vi vill hålla nere taxorna inom äldreomsorgen för att på det sättet jämna ut de ekonomiska skillnaderna som tyvärr förstärks efter pensionen.

Det tredje benet är – Skolan. Halmstad ska ha Sveriges bästa skolresultat. Av det skälet gör vi stora satsningar på allt ifrån mindre barngrupper i förskolan, fler lärare i grundskolan till en satsning på ökad måluppfyllelse inom gymnasiet.

Vi vet att den största skillnaden om du får jobb eller inte som ung är om du har gått ut gymnasiet med godkända betyg. Vi vet också att ju tidigare vi sätter in resurser i våra barns lärande desto större effekt får det.

Det fjärde benet är – Bostadssituationen. Halmstad står inför ett mycket besvärligt läge på bostadsmarknaden. I praktiken finns det mycket få lägenheter att tillgå för en kommun med 95 000 innevånare. Kommunen har en bostadskö för närvarande på cirka 2 500 – 3 000 personer. Kommunen förväntas dessutom att växa med minst 4 000 invånare under de närmsta åren. Troligtvis får vi också 400 flyktingar som också behöver bostad. Bristen på bostäder innebär ett stort hinder för att kommunen ska kunna utvecklas mot fler arbetstillfällen, bättre utbildningsmöjligheter samt bra bostadsområden. För att möta detta behöver vi bland annat bygga fler bostäder, framförallt hyresrätter och införa en bostadsförmedling.

Anders Rosén (S), kommunråd, Halmstad

Tania Bengtsson (V), gruppledare Halmstad

Kopiera länk