20140506 Vård efter behov inte efter vinst

DEBATT Hallandsposten 6/5.

Den 7/4 skriver Folkpartiet om vårdvalet. De menar att makten har flyttats från politikerna till invånarna och nu är det patienterna som väljer om en vårdcentral ska vara kvar, genom att lista sig på rätt ställe. Så tycker inte Vänsterpartiet att det ska vara.

Vi vill att vården ska styras demokratiskt och inte utifrån vinstintresse. V vill att patienterna upplever sig vara delaktiga i sin vård. Vården kan inte jämföras med vilken näring som helst på en fri marknad. Genom att släppa in vinsten som drivkraft försvåras möjligheten att styra vården till patienter med de största behoven. För V är det viktigt att all sjukvård utgår från att de med störst behov ska få tillgång till vård snabbast och de ska uppleva att de inte behöver stå tillbaka för någon annan. Människor ska aldrig lönsamhetsberäknas, bortrationaliseras eller konkurrensutsättas.

V vill att vårdcentralerna har ett tydligt områdesansvar där patienten får tillgång till samtliga primärvårdskompetenser på närmsta vårdcentral. Personalen kan på så sätt lära känna sina patienter och då tas våra gemensamma resurser tillvara på bästa sätt. Vi kan då inte ha ett sjukvårdssystem som bygger på val och konkurrens. En person som är sjuk ska inte behöva lägga energi på att välja mellan olika vårdgivare. V vill att alla ska veta att de får den bästa vården på sin närmsta vårdcentral och kan då lägga sin energi på att förbättra sin hälsa.

FP skriver att de tycker att det åldersbaserade systemet är bra. Det tycker inte V och det är något som partiet har lyft fram redan innan vårdvalet infördes.

FP skriver att inga privata företag har startat vårdcentral på landsbygden efter vårdvalets införande. Detta ser V som ett bevis på hur fel vårdvalet slår, då drivkraften är vinstintresse och inte god vård på lika villkor som hälso- och sjukvårdslagen föreskriver.

Inom ramen för en offentlig skattefinansierad vård vill V att enskilda vårdenheter får möjlighet att utforma sin verksamhet. Samarbete mellan olika personalgrupper ska utgöra grunden i verksamheten. Personalen är vårdens viktigaste resurs. När V träffade personal från Andersbergs vårdcentral tidigare i vår upplevde vi den här lusten att utveckla vårdcentralen utifrån invånarnas behov i området. Många bra och intressanta förslag kom fram från personalen, där de tog ett helhetsgrepp om vårdcentralens verksamhet.

FP vill lappa och laga ett system som inte fungerar. V vill i stället ersätta den vinstdrivna vården med vård efter behov.

Vården är inte till salu.

Maria Johansson (V), förstanamn på regionlistan

Maria Rasmussen (V), andranamn på regionlistan

Axel Wigforss (V), tredjenamn på regionlistan

https://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.3113349-vard-efter-behov-inte-efter-vinst

Kopiera länk