20150121 Vad tänker ni göra för att ge trygghet för alla?

Insänt Lokaltidningen 21/1.

Publicerat i Lokaltidningen 28 januari 2015

För ett par veckor sedan krävde Vänsterpartiet Halmstad i Hallandsposten att kommunen gör mer för de EU-migranter som befinner sig i Halmstad. Än så länge har ingenting hänt.

För oss handlar frågan om mänskliga rättigheter och solidaritet. Solidaritet innebär att kunna se sig själv i andra. Denna solidaritet är inte begränsad till Sveriges gränser, utan gäller alla människor. Fattigdom och hemlöshet har ingen nationalitet, och alla som befinner sig i Halmstads kommun ska kunna känna trygghet. För oss räcker det inte med att på nationell- och EU-nivå sätta press på exempelvis Rumänien. Vad som behövs här och nu är att ge stöd och hjälp för att kunna sköta hygien och få tak över huvudet i vinterkylan. Det är mitt i vintern och när som helst kan det bli en köldknäpp. Här och nu kan det handla om människoliv.

Halmstads kommun äger många lokaler, och exempelvis gamla RIA-gården står i dagsläget tom. Här skulle man i kommunal regi resterande vinter kunna öppna upp för toalett- och duschmöjligheter samt tak över huvudet vid vinterkyla. De verksamheter som idag arbetar med hemlösa, som exempelvis Halmstads kristna råd, skulle kunna ges utökade resurser och möjligheter. Till syvende och sist är det kommunens ansvar att alla som befinner sig i Halmstad ska kunna känna sig trygga och detta ansvar kan man inte lägga över på vare sig EU, regeringen eller ideella organisationer. Det handlar om mänskliga rättigheter och solidaritet, inte om lagar och regler. Vad har man för strategi inför framtiden? Det är naivt att tro att fattigdomen och rasismen kommer att minska i EU inom en snar framtid. Så vad tänker de ansvariga politikerna göra?

Vänsterpartiet vill ha svar från de politiskt ansvariga om vad man tänker göra för att alla som befinner sig i Halmstad ska kunna känna trygghet! Att lägga ansvaret på nationell nivå räcker inte räcker inte i vinterkylan.

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet

Anders Lövgren, ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Vänsterpartiet

https://halmstad.lokaltidningen.se/insant-vad-tanker-ni-gora-for-att-ge-trygghet-for-alla-/20150121/artikler/150129954

Kopiera länk