20150220 Dags för Halmstad kommun att säga ifrån till Migrationsverket

Insänt Lokaltidningen 20/2.

Publicerat i Lokaltidningen 25 februari 2015.

Den senaste tiden har Migrationsverkets agerande på de asylboenden som finns i Halmstad med rätta fått mycket kritik.

Upprinnelsen till det hela är att antalet asylsökande på Arena Hotell, Pensionat Frösakull och Knebildstorps vandrarhem ska minskas med ungefär 200 personer. Att fler asylsökande en tid befunnit sig i Halmstad beror på att fler människor tvingats fly från krigshärdar runt om i världen, och att Migrationsverket på kort tid varit tvungna att skapa fler platser. För närvarande är den mest akuta fasen över och man flyttar då asylsökande till andra boenden med fler platser, än de som finns i Halmstad.

Kritiken från många av oss Halmstadsbor, från skolan och flyktingarna själva handlar inte om att vi tror att alla kan bo kvar på de boenden som finns i Halmstad idag. I dagsläget bor flyktingarna alltför trångt, det förstår vi med. Kritiken handlar istället om det sätt som Migrationsverket hanterat frågan. Informationen har varit knapphändig, kommit med kort varsel och tillräckliga individuella hänsyn har inte tagits. Man har också meddelat de asylsökande att de får bo kvar i Halmstad om de skaffar eget boende, betalar detta själva och om de sker mycket fort. Det förfarandet faller på sin egen orimlighet. De flesta asylsökande har inga pengar och hur ska de kunna finna eget boende, så snart som kanske inom en vecka?

Känslan man får är att Migrationsverket tagit en linjal och dragit ett streck över ett papper med namn, där de över strecket får stanna och de under måste flytta. Genom lokalmedia och engagerade Halmstadsbor, jag har även träffat flera av de asylsökande själva, förstår vi att det i många fall handlar om barn som tvingas flytta med kort varsel och med bristande information om vart man ska flytta. Barn som än en gång tvingas dras upp med sina så känsliga rötter, och lämna nya skolkamrater, lärare och den lilla trygghet som man åter funnit efter sin tid på flykt. För det får vi inte glömma. Det handlar om människor som flytt undan krig och förtryck och som under svåra umbäranden lyckats ta sig till Sverige.

Som invånare och politiker i Halmstads kommun kan jag inte bara titta på medan Migrationsverket behandlar våra nya Halmstadsbor på detta sätt. Vänsterpartiet kräver att Halmstads kommun på officiell politisk nivå agerar för att Migrationsverket i fortsättningen behandlar de människor som bor på våra asylboenden med respekt och att Migrationsverket tar individuell hänsyn vid varje fall av flytt.

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet

https://halmstad.lokaltidningen.se/insant-dags-for-halmstads-kommun-att-saga-ifran-till-migrationsverket-/20150220/artikler/150229962

Kopiera länk