20150306 Borgerliga majoriteten är problemet

Publicerad 6 mars 2015 i Hallandsposten

Svar till Undersköterska 24/2

Vård. Vänsterpartiet håller med dig om att det behövs satsas på de redan anställda, på högre löner och på fasta heltidsanställningar. Halmstad är en rik kommun och ska vara en förebild som arbetsgivare. De anställda ska känna trygghet och kunna utföra sina jobb på bästa sätt.

Vi har i flera motioner, tillsammans med Socialdemokraterna, kommit med förslag som dina. Dessvärre blir vi varje gång nedröstade av den borgerliga majoriteten.

Vänsterpartiet skulle gärna använda överskottet till dina förslag men tyvärr kan man inte använda kommunens överskott till att öka de så kallade driftskostnaderna, för de pengarna finns inte i den kommunala budgeten under kommande år, utan bara just nu. Vad vi kan göra med överskotten är att satsa dem på tidsbegränsade projekt. Eftersom Vänsterpartiet tycker att personalen är vår främsta resurs valde vi, tillsammans med S, att föreslå att lägga pengarna på personalpolitiska satsningar. De kommer de anställda till del, dels genom kompetensutveckling men framförallt genom fler arbetskamrater i vårt förslag till generationsväxlingsprogram.

Huvudproblemet är egentligen att den borgerliga majoriteten inte vill satsa tillräckligt på till exempel äldreomsorg och social omsorg och att man varje år sparar genom något man kallar omprövningar och effektiviseringar. Detta kommer inte leda till att fler vill bli undersköterskor. Vänsterpartiet vill se en kommunal budget som går runt och utan stora överskott som samlas i ladorna. Kommunen är tillräckligt rik. Pengarna ska i stället så att säga jobba i verksamheten.

Det behövs mer pengar, inte mindre, inom skola, vård och omsorg. Vänsterpartiet vill satsa på jämställda löner, fasta heltidsanställningar och hållbara arbetsvillkor, vilket till exempel innebär att de delade passen måste bort. Vi har i vår egen riksdagsmotion visat att vi vill satsa statliga pengar på högre personaltäthet inom äldreomsorgen. Det kommer vi att fortsätta kämpa för.

Tania Bengtsson (V),

gruppledare Vänsterpartiet

Kopiera länk