20150310 Besparingarna inom hemtjänsten

Insänt Lokaltidningen 10/3.

Publicerad i Lokaltidningen 11 mars 2015.

Vänsterpartiet Halmstad vill satsa på äldreomsorgen och driva denna utan vinstintressen. Istället ser vi fortsatta besparingar och privatiseringar inom äldreomsorgen i Halmstad medan de anställda redan går på knäna och vinstdrivande Attendo ännu en gång kritiseras. Det är borglig logik det. De som får betala är personalen och de i behov av stöd och hjälp.

Förra året gick hemtjänsten back med drygt tretton miljoner. De tretton miljonerna beror bland annat på höga sjuktal och höga kostnader för vikarier. Nu vill man spara ytterligare sju miljoner trots att det är ett kort budgetår. Personalens arbetssituation är ohållbar. Det visar de höga sjuktalen. Besparingarna vill den moderatstyrda hemvårdsnämnden åstadkomma genom omläggning av bland annat arbetsschema och att använda årsarbetstidspersonalen effektivare. Hur då? Dessutom kommer Halmstad att få ta ett större ansvar för hemsjukvården då ansvaret för den kommer att läggas helt på kommunen. Risken finns att det kommer att bli fler delade arbetspass.

Samtidigt vill man privatisera 60 platser inom äldreomsorgen och säger sig spara pengar på det. Hur vet man det och hur kan man säkra kvaliteten?

Till sist, hur kan SPI som säger sig värna de äldre gå med på ytterligare besparingar?

Reino Renkert Vänsterpartiet

https://halmstad.lokaltidningen.se/insant-besparingarna-inom-hemtjansten-/20150310/artikler/150309776

Kopiera länk