20150525 Vi satsar på framtidens Halmstad

Publicerad 25 maj 2015, uppdaterad 1 juni 2015 i Hallandsposten

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Halmstad har lämnat ett gemensamt förslag till budget. Debatt HP 25/5. Halmstad behöver en ny politisk inriktning! I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets alternativ till budget föreslår vi satsningar för att göra Halmstad till en mer framtidsinriktad kommun. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och där alla känner trygghet.

Ett av våra viktigaste mål är jobb åt unga. En satsning på unga ger effekter för framtiden och gynnar oss alla genom att fler betalar skatt och bidrar till vår gemensamma välfärd. Vi vill ge unga vuxna möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Unga under 25 år ska få jobb, utbildning, praktik eller lärlingsplatser inom 30 dagar efter att de blivit arbetslösa. Fler gymnasieelever ska få möjlighet till sommarjobb. I offentlig upphandling ska krav ställas på att praktikanter, trainees eller lärlingsplatser erbjuds. Ökat samarbete måste ske mellan näringsliv och skola. Kulturella projekt som stöder fria företagare, exempelvis Dramalogen, ska uppmuntras. Vi satsar 150 miljoner kronor under de kommande åren för att gynna ungas möjlighet till arbete och trygghet.

Halmstads kommun är en stor arbetsgivare. Över 7000 människor arbetar för vårt bästa. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats. Under Femklöverns tid har mycket försummats. Dagens höga sjuktal ska åtgärdas. För att även i framtiden få välutbildad och engagerad personal ska kraft läggas på personalvård och arbetsmiljö. Kompetensutveckling och vidareutbildning ska erbjudas. Rätt till heltid, med möjlighet till deltid, ska gälla som personalpolitiskt mål.

Barn och utbildning är vår största satsning. Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Skolan ska kännetecknas av kvalitet, trygghet och framtidstro. Engagerade pedagoger och fler vuxna i skolan hör därför till våra prioriteringar. Våra gemensamma resurser ska gå till verksamhet, inte till vinstuttag. I Halmstad måste elevhälsan förbättras, läxhjälp erbjudas och behörigheten till gymnasiet öka. För de minsta barnen ska flexibla öppettider i förskolan erbjudas och på fritids behöver barngrupperna minska.

Framtiden är redan här. Vi står inför stora klimatförändringar. Vi vill ta ansvar för detta. Under de närmsta åren ska resecentrum färdigställas, vilket kommer leda till en svår trafiksituation i Halmstad. För att ställa om till ett hållbart resande och underlätta framkomligheten satsar vi på att utreda vilka konsekvenser halverade taxor i kollektivtrafiken i rusningstid får under denna period.

Vi satsar på framtiden, livskvaliten och tryggheten!

Anders Rosén (S),

kommunråd i Halmstad

Tania Bengtsson (V),

gruppledare i Halmstad

Kopiera länk