20150612 Solidariskt finansierad välfärd istället för dubbelbeskattning

Insänt Lokaltidningen 12/6.

Publicerat i Lokaltidningen 17 juni 2015.

Vänsterpartiet vill ha en gemensamt solidariskt finansierad välfärd. Under de senaste åren har vi haft en borgerligt styrd kommun med nedskärningar som följd. Vi har också haft en skattesänkarregering som inte räknat upp statsbidragen och på så sätt försämrat den kommunala välfärden. Samtidigt har Halmstad gått plus. Man har alltså skurit ned och samtidigt lagt pengarna i skattkistan. Vänsterpartiet har kritiserat detta och istället föreslagit att överskotten ska användas i välfärden. I vårt budgetförslag satsar vi 300 miljoner ur det egna kapitalet, ur skattkistan, för att göra kommunen till en bättre arbetsgivare och för att skapa arbete för unga. Vi kommer även i framtiden göra satsningar ur det egna kapitalet för att förstärka välfärden.

De senaste åren har den rena ekonomiska utvecklingen i Halmstad alltså varit god, även om det inte märkts i verksamheten. Nu har detta vänt. Redan tidigare har kommunen valt att ta pengar från HFAB för att täcka upp i välfärden. Vänsterpartiet har varit kritiskt till det. Vi håller med Hyresgästföreningen att extra vinstuttag från HFAB är fel och en dubbelbeskattning av hyresgästerna. Därför har vi som enda parti nu valt att inte gå med på detta. Vi vill istället se en aktiv bostadspolitik. Vi ser behov av reparationer, renoveringar och fler bostäder för att minska bostadsbristen. Det behövs rimliga hyror och möjlighet att bo i hyresrätt i hela kommunen. Till detta ska HFAB användas. Inte till att finansiera hål i kommunens budget. Hyresgästerna betalar redan skatt. På samma sätt ser vi på vinstuttaget ur HEM. Vi ser hellre lägre taxor och ökad satsning på miljövänlig energi än att HEM:s kunder dubbelbeskattas. Vi föreslår därför också ändringar i ägardirektiven för de kommunala bolagen för att tydliggöra detta.

Uttagen ur bolagen är mycket kortsiktig lösning på de brister vi ser i kommunen. Dels är Halmstad en rik kommun där vi mycket väl kan använda delar av det egna kapitalet för att stärka välfärden och dels är verksamheterna underfinansierade på grund av besparingar och brist på satsningar. Vi väljer därför att istället för extra uttag från hyresgästerna och kunderna, höja skatten med 20 öre. För oss är detta främst en markering mot hur övriga partier väljer att finansiera välfärden. Vänsterpartiet tror på solidaritet och det är inte solidariskt att låta HFAB:s hyresgäster och HEM:s kunder betala för det som vi alla ska betala tillsammans. Vi vill istället se en offensiv välfärdspolitik för alla invånare i kommunen.

Tania Bengtsson

Mariann Norell

Ulrika Östberg

Jan Berg

Axel Wigforss

Anders Lövgren

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

https://halmstad.lokaltidningen.se/insant-solidariskt-finansierad-valfard-istallet-for-dubbelbeskattning-/20150612/artikler/150619986

Kopiera länk