20150812 Stoppa girigheten i flyktingmottagandet

Insänt Lokaltidningen 12/8.

Publicerad i Lokaltidningen 19 augusti 2015

Alla har rätt till trygghet. Men gäller det verkligen alla halmstadsbor? Än en gång uppmärksammas asylboendet på Arena Hotel, nu på grund av dess stora vinster samtidigt som missförhållanden fortgår. Förra året fick Sportsbaren Arena i Halmstad AB, enligt SVT, 30 miljoner kronor från Migrationsverket och gjorde en vinst på 10 miljoner kronor. Inget av detta har återinvesterats för att skapa ett bättre asylboende. Samtidigt har halmstadsbor många gånger uppmärksammat otrygghet och ohälsa på boendet. I juli JO-anmäldes slutligen boendet av idrottskonsulenten Björn Laid.

För Vänsterpartiet är detta ännu ett bevis på att vinstjakten inte hör hemma i flyktingmottagandet, precis som det inte hör hemma i omsorgen eller skolan. Staten måste ta över ansvaret. Företag som Sportsbaren Arena i Halmstad AB ska inte få göra vinster på asylsökande.

Deras agerande är dock inte märkligt. De vill tjäna pengar och de tillåts göra det, trots att de inte gör sitt jobb; ett värdigt flyktingmottagande. Ansvaret ligger till syvende och sist på politikerna och Migrationsverket. Myndigheten har, trots alla anmärkningar som kommit in, inte tagit sitt ansvar. Att ta sitt ansvar är att säga upp avtalet med Arena hotel. Hur kan Migrationsverket i Halland och dess enhetschef Stina Andersson vara nöjda?

Som politiker i Halmstads kommun har jag ansvar för att stå upp för alla halmstadsbor, oavsett om de är födda på Halmstads BB eller i Damaskus. För Vänsterpartiet innebär detta en generell välfärd för alla, med satsningar på skola, omsorg och arbete i hela kommunen, sänkta taxor på bussen och hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. Det innebär också att säga ifrån när människor far illa.

Redan i februari krävde Vänsterpartiet att de ytterst ansvariga politikerna i Halmstad skulle säga ifrån till Migrationsverket angående förhållandena på Arena Hotel. Ett underlåtande svar kom från Carl Fredrik Graf. Sedan dess har det varit tyst. Jenny Axelsson, centerpartist, och ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden talar gärna om ”ett varmt och modigt flyktingmottagande”. Vad har hon att säga om förhållandena på Arena Hotel och de vinster man gör på skattemedel? Rimmar detta bra med ett varmt och modigt flyktingmottagande?

Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt flyktingmottagande där det gemensamma tar ansvaret. Människor som kommer till Sverige, och Halmstad, ska känna trygghet. Då kan vi inte låta girigheten styra och undflyende politiker och tjänstemän gömma sig från ansvar.

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet HalmstadTania mini

Tania Bengtsson, gruppledare Vänsterpartiet Halmstad

https://halmstad.lokaltidningen.se/insant-stoppa-girigheten-i-flyktingmottagandet-/20150812/artikler/150819923

Kopiera länk