20150907 Minoriteten reserverade sig mot beslutet

Insänt Lokaltidningen 7/9.

Den 26 augusti hade hemvårdsnämnden i Halmstad sammanträde. Den borgerliga gruppen tillsammans med Miljöpartiet beslutade att man skulle säga upp hyresavtalet för Patrikshill, Bäckagård, Almgården och Hemgården.

Minoriteten reserverade sig mot beslutet. Vi röstade mot förslaget att lägga ner boendet vid Patrikshill eftersom men kan renovera byggnaderna och installera sprinkler och dels för att miljön där erbjuder grönska runt omkring. Det behövs en grön lunga i staden, där äldre människor skall bo. Det borgarna föreslår är, att flytta de äldre från Patrikshill till Nissastrand som erbjuder betong och trist miljö. Samma aktör driver båda ställena. Attendo har sagt upp avtalet med Patrikshill, men man vill ha kvar köket där, eftersom man inte har något eget kök på Nissastrand. När det gäller Almgården och Hemgården ville minoriteten att man skulle skyndsamt utreda möjligheten till ett kombinerat äldreboende med bistånd och ett trygghetsboende både i Eldsberga och Getinge. Även detta röstade de borgerliga ner.

Nedläggning av Bäckagård tycker vi att man kan vänta med tills man har utrett närmare användning av lokalerna. När det gäller övriga besparingar så reserverade minoriteten sig mot beslutet eftersom förvaltningen inte hade tagit fram en risk och konsekvensanalys av besparingarna som drabbar förvaltningen och nämnden.

Reino Renkert Vänsterpartiet

Jan Claesson Socialdemokraterna

https://halmstad.lokaltidningen.se/insant-minoriteten-reserverade-sig-mot-beslutet-/20150907/artikler/150909830

Kopiera länk