20151223 Det är viktigt att hålla ihop hela Halmstad

Debatt HP 23/12.

Just nu pågår en debatt om att lägga ner flera äldreboenden och småskolor på landsbygden i Halmstads kommun. Det tycker Vänsterpartiet är dåliga förslag som rimmar illa med en levande och växande kommun. De två frågorna hänger ihop, för de handlar båda om hur vi vill ha det här i Halmstad.
Vi menar att kommunen måste skapa möjlighet för fler att kunna välja var vi vill bo – inte färre.
Vänsterpartiet vill behålla småskolorna, utveckla dem och ge fler barn möjlighet att gå på en landsbygdsskola i en trygg miljö. Småskolorna kan dessutom ge de flyktingbarn som kommer till Halmstad en bra start. Vi menar att en nedläggning av en skola, inte bara handlar om en pedagogisk miljö som försvinner, utan lika mycket om att en samhällsresurs försvinner och att färre kan bosätta sig, eller bo kvar i en mindre ort.
De borgerliga politikerna föreslår att lägga ner flera äldreboenden. Trots att de länge vetat att boendena inte håller måttet har de valt att inte göra något åt det. I stället har de infört lov (lagen om valfrihet), som gör att privata företag kan bygga äldreboenden var de vill. Dessa bygger i centrala Halmstad. Plötsligt säger politikerna att det finns för många äldreboenden och att vi måste spara. Alltså finns det nu flera privata boenden i stan medan de kommunala, framförallt på landsbygden, är hotade. Det betyder att det är privata vårdbolag som styr var vi kan bo på äldre dar – och inte vi själva.
Vänsterpartiet vill avskaffa lov och att inflytandet över var vi kan bo på äldre dar utgår från invånarnas önskemål och behov. Det är verklig valfrihet.
De borgerliga politikerna pratar gärna om att i stället bygga fler trygghetsboenden. Det är inte alls samma sak som boende med bistånd på ett äldreboende där det finns service och omvårdnad dygnet runt.
I dag har många barnfamiljer inte möjlighet att bosätta sig där de vill, eftersom det inte finns så många hyresrätter utanför stan, för att bussen är för dyr och går för sällan. Många äldre kan inte bo kvar på sina orter, av samma anledningar. När man lägger ned småskolor och äldreboenden minskar möjligheten ännu mer för människor att bo utanför staden.
Vänsterpartiet vill att fler ska kunna välja var de vill bo. Vi vill att kommunen planerar för och bygger fler hyresrätter i hela kommunen, bygger ut och sänker taxorna i kollektivtrafiken och skapar möjlighet för mer service i hela kommunen, i stället för att satsa på stora köpcenter i stadens utkanter.
Tania Bengtsson (V),
gruppledare
Daniel Nilsson Brodén (V),
ledamot i Barn- och ungdomsnämnden

https://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.4568962-det-ar-viktigt-att-halla-ihop-hela-halmstad

Kopiera länk