2012-09-20 Det är skillnad mellan liberalism och nyliberalism

”Det är skillnad mellan liberalism och nyliberalism”

När Sven Jägervall (FP) röstar med oppositionen i hemvårdsnämnden blir det tydligt vad som skiljer liberal politik från den nyliberala som drivs av framförallt Moderaterna i Halmstads kommun.

Den stora frågan om privatisering eller konkurrensutsättning av de kommunala verksamheterna har förordats med olika argument. Från början var konkurrens bra och alternativ ska finnas. Andra argument har varit effektivisering, ekonomiska vinster. I takt med att det visat sig att det kostar minst lika mycket om vi konkurrensutsätter och privatiserar, så har argumenten alltmer lutat åt kvalitet. Moderaten Dag Hultefors använder bara detta argument för att privatisera daglig verksamhet.

I hemvårdsnämnden ville den moderate ordföranden privatisera fler boenden för äldre. När sedan Jägervall, hederligt nog, står fast vid sin liberala ståndpunkt att alternativ ska finnas, hotar han den nyliberala politik som handlar om att privatisera så mycket som det bara är möjligt. Denna ideologi står varken Moderaterna eller – som det nu verkar – de flesta folkpartister för utåt. Man har som sagt gömt sig bakom olika argument under resans gång.

Att hävda att kvalitet är det viktigaste är dessutom inte hederligt. Alla vet att mätning av kvalitet i personal­intensiva verksamheter är svår. Det finns få studier som håller ett vetenskapligt mått, och det som görs är ofta kvalitetsmätningar baserade på tillrättalagda frågor för personal, brukare eller utförare. Det enda rimliga måttet i våra skol- och omsorgsverksamheter är personaltäthet, och denna redovisas alltför sällan.

Det säger sig själv t att privata utförare vill driva verksamheten så billigt som möjligt för att få ut vinst. Annars skulle de stora vårdbolagen, som ju faktiskt dominerar marknaden, inte vilja satsa.

Vinsterna tas också i stor utsträckning ut med hjälp av minskad personaltäthet eller sämre villkor för personal jämfört med hur det såg ut i kommunal regi.

Det vore betydligt bättre att driva verksamheterna kommunalt. Då kan överskott användas för att förbättra dem. Vi skulle kunna få en välfärd värd namnet i Halmstad.

Det vore också hederligare av de många nyliberala allianspolitikerna i Halmstad att stå för att man vill sälja ut för att minska den kommunala sektorn och öka den privata istället för att gömma sig bakom grumliga argument om kvalitet.

Mariann Norell, Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk