2012-09-27 Vinstintresset kan göra privat äldreomsorg sämre

Vinstintresset kan göra privat äldreomsorg sämre

SVAR till Tommy Lundkvist, Fatima Svanå, Per Carlsson (FP) 27/9.

I min debattartikel hävdar jag att personaltäthet är bästa möjliga mått på kvalitet i vård och skola och det vidhåller jag. SNS (Näringslivets egen utredning och forskning) redovisade häromåret en utvärdering med forskning involverad. Där konstaterar man att: ”utifrån befintlig forskning går det inte att hitta belägg för att reformeringen (läs konkurrensutsättningen) av offentlig sektor medfört de stora kvalitets- och effektivitetsvinster man hoppades uppnå”. De 18 miljoner årligen som Lundkvist med flera hävdar att vi kan spara betvivlar jag starkt.

Vinstintresset har tidigare i Halmstad gjort att en verksamhet inom äldreomsorgen (Patrikshill) fick tas tillbaka på grund av tvister och tvivelaktig kvalitet. På längre sikt kommer det att löna sig för kommunen att ha, driva, samordna och planera verksamheterna i egen regi. Det finns idag ett antal exempel på hur vinstintresset försämrar villkor för personalen, personaltätheten och vården för de gamla och sjuka. De stora vinsterna i vårdbolagen talar sitt tydliga språk.

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” citerar Lundkvist med flera. I allra hösta grad gäller det de vinster på vår gemensamma och skattefinansierade välfärd som nu går direkt till de privata aktieägarna i vårdbolagen!

Mariann Norell, Vänsterpartiet, Halmstad

Kopiera länk