2012-11-28 Tjuv- och rackarspel i hemvårdsnämnden

”Tjuv- och rackarspel i hemvårdsnämnden”  

Hemvårdsnämnden påverkar oerhört många av invånarna i Halmstad med omnejd. I nämnden tas beslut om besparingar, satsningar, utökningar, förminskningar och så vidare. Och alla dessa beslut drabbar eller gynnar alltid någon.

Under inledningen av nämnds­mötet onsdagen den 21 november 2012 fanns det ett par viktiga punkter som skulle avhandlas.

Det var särskilt viktigt att vi skulle besluta om Verksamhetsplan 2013-2015 inklusive internbudget 2013 samt att vi skulle godkänna den ekonomiska rapporten för 2012. Då vi i oppositionen, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, inte har gått med på nedskärningarna av korttidsplatserna för att ”tjäna” 6,75 miljoner kronor och att femklövern ska effektivisera hemtjänsten med 0,5 miljoner, har vi kunnat bromsa beslutet en aning. I onsdags skulle vi ändå gå till beslut eftersom det var bråttom. Beslut ska vara inskickat till stadskontoret senast den 30 november.

Nu blev det inte riktigt som alliansen hade tänkt sig. I sammanträdesrummet fanns väldigt många tomma platser. Och det gapade bara tomt på femklöverns sida. Så vad hände då? Jag, som annars är ersättare, gick in som ordinarie, och när det blev klart tog ordförande Ann-Charlotte Mankell (M) bort två punkter från dagordningen. Det visade sig nämligen att oppositionen hade majoritet och alliansen hade inte fått igenom sitt förslag på nedskärningar i hemvårdsnämnden. Det hette att ”man var tvungen att diskutera förslaget mer innan vi skulle ta beslut”.

Hur ska det gå till, när det ska vara avhandlat till den 30 november? Det finns inte några extra sammanträden inplanerade för att hålla tiden. Är det så att hemvårdsnämnden under styrning av alliansen får göra lite som den vill, då den inte kan få som den vill?

Charlott Zsoldos, Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk