2012-09-14 Bevara Najaden!

Bevara Najaden!

Vi vill även i fortsättningen att Najaden ska vara en symbol för Halmstad. I diskussionen i Hallandsposten den senaste tiden har bland annat båtens framtid ställts mot skola, vård och omsorg. Vi menar att ekvationen inte är så enkel, då underhållet av Najaden inte på långa vägar kan jämföras med vad dessa kommunala verksamheter måste få kosta. Kommunen har inte i full utsträckning tagit sitt ansvar. Underhållet av båten har varit eftersatt och dåligt skött, vilket lett till dagens situation. Najaden kan förslagsvis i fortsättningen drivas exempelvis i stiftelseform där kommunen tillskjuter en grundplåt och garanterar ett fortsatt arbetsmarknadsprojekt. Båten skulle i framtiden kunna användas i utbildningssyfte, på samma sätt som Eldsberga gamla skola, används idag. Det är också viktigt att Najadens framtida underhåll tas hand om av personer med intresse och marin kunskap.

Jan Berg

Tania Bengtsson

Reino Renkert

Carina Rosshed Renkert

Vänsterpartiet Halmstad

 

 

Kopiera länk