2010 Publicerat i HP 18/8-10

För en jämlikt fördelad hälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. (ref. Folkhälsovetenskapligt lexikon, Janlert 2000)

Vänsterpartiet vill att Region Halland utgår från fakta som säger att folkhälsa i stor utsträckning handlar om klasstillhörighet.

Vi vill att Region Halland verkar för att stärka människors egenvärde och självkänsla i alla miljöer.

Vi vill att Region Halland ökar folkhälsoarbetet i bostadsområdena, i barns och ungdomars vardagsmiljöer och på arbetsplatserna.

Vänsterpartiet behövs inom det framtida folkhälsoarbetet. Vi vågar peka på orsaker till de problem som finns, Vi vågar tro på våra gemensamma möjligheter att skapa goda förutsättningar för alla.

Anders Lövgren (V)

Paul Liljencrantz (V)

Maria Johansson (V)

Landstings/regionkandidater

Kopiera länk