2013-02-01 – ”Sätt barnen i första rummet”

På lördag den 2 februari anordnas en manifestation till stöd för de romska barn i Halmstad som hotas av utvisning tillsammans med sin mamma. Denna utvisning planeras trots att barnen inte bor hos sin mor, och att ett av barnens funktionshinder kommer att göra hennes situation fruktansvärd i Serbien, dit familjen ska utvisas. Dessutom kommer barnen att splittras då det yngsta barnet är svensk medborgare.

Detta utvisningsbeslut är djupt olyckligt och givetvis en personlig tragedi men det är också ett uttryck för hur svensk asylpolitik ser ut. Det är bara ett i raden av de många utvisningsbeslut som inte sätter barnen i första rummet. Att Migrationsverkets beslut är förfärligt verkar många vara överens om, men man måste också inse att Migrationsverket är en myndighet som styrs av politiska beslut. Det är politiken som måste förändras så att Sverige får en mänsklig flyktingpolitik. En politik som värnar om människors liv och hälsa.

Att FN:s Barnkonvention från 1989 inte är lag i Sverige är skandal och en fråga som Vänsterpartiet drivit i många år. Så länge Barnkonventionen inte är lag utan bara en rekommendation kommer barnperspektivet i andra hand. Dessutom väger Utlänningslagen tyngre än Lagen om vård av unga som det också handlar om i de romska barnens fall. Vi i Vänsterpartiet menar också att man måste vidga begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter” så att barn med stora medicinska behov eller mycket svåra livsöden kan få skydd eller behandling i Sverige. En sådan förändring av lagstiftningen skulle leda till att fler barn får stanna.

Trots den fruktansvärda situation som uppstått är det fantastiskt att se hur många människor, som precis som vi, engagerar sig för dessa barn som far så illa av asylprocessen. Vi är många som står upp för ett generösare och mänskligare Sverige!

Tania Bengtsson, ordförande Vänsterpartiet i Halmstad

Olof Björk, ordförande Ung Vänster Halmstad

Kopiera länk