Insändare 2013-09-23

”Ha öppna förhandlingar om frihandelsavtalet”

HALLANDSPOSTEN 23 SEPT 2013 DEBATT

Den moderata handelsministern Ewa Björling och ordförande i skatteutskottet Henrik von Sydow (Hallandsposten xx) lovar att ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle innebära guld och gröna skogar. Men verkligheten är mer komplicerad än så.

Lär av historien. För tio år sedan hävdade moderaterna att euron skulle innebära Europas lycka och välfärd. Idag vet vi vad euron bidragit till; massarbetslöshet och den värsta krisen i Europa sedan andra världskriget.

Moderaternas propaganda för frihandelsavtalet påminner mycket om deras propaganda för euron. Den här gången utlovar de bland annat 4000 kronor i ökad inkomst per år för en vanlig svensk familj.

Det är inte propaganda vi behöver, utan fakta, öppenhet och klara papper. Men när EU förhandlar med USA sker det i slutna rum utan insyn. Vad som faktiskt förhandlas vill man hemlighålla. Både USA och EU fruktar nämligen folkopinionen.

Frihandelsavtalet handlar inte bara om att sänka, de redan låga, tullarna. Det handlar också om frågor som investeringshinder, offentlig upphandling, tjänstehandel, intellektuell äganderätt och investeringsskydd. Av det som läckt ut från förhandlingarna så vet vi att det finns mycket hotfulla förslag.

Det transnationella företaget Monsanto, med högkvarter i USA, är världens näststörsta producent av genmodifierade frön. De satsar enorma summor på lobbyverksamhet för att den närmast obefintliga amerikanska GMO-lagstiftningen ska bli gällande i frihandelsavtalet.  Vill en vanlig svensk familj ha starkt genmodifierad mat på bordet?

Stora amerikanska jordbruksföretag pressar också på för att deras djurhållning baserad på kemikalier ska accepteras för frihandeln. Det skulle slå undan benen för de flesta lantbrukare i EU och kraftigt förändra kvalitén på kött. Vill en vanlig svensk familj ha kemikaliekött till middag?

En mycket kontroversiell punkt i förhandlingarna är ”investeringsskydd”. Ett sådant ”skydd” skulle ge utländska investerare möjlighet att stämma regeringar för nya lagar som skadar deras intressen. I frihandelsavtalet mellan USA och Australien har det bl.a. lett till att tobaksbolaget Philip Morris gått till domstol för varningstexter på cigarettpaketen i Australien. Om en ny röd/grön regering i Sverige fattar beslut om skarpare lagar till skydd för miljö och arbetares hälsa, så skulle det kunna stå i strid med frihandelsavtalet. Vill en vanlig svensk familj ha ett sådant frihandelsavtal?

Vi är inte motståndare till frihandel. Men frågan är; på vems villkor och med vilket regelverk. EU och USA väljer att lyssna till storföretagens lobbyister. En del av lobbyisterna tillhör också så kallade expertgrupper som bistår förhandlarna. Som det ser ut nu är frihandelsavtalet i händerna på storföretag vars enda intresse är maximala vinster.

Det är därför vi måste kräva öppenhet kring förhandlingar. Frihandelsavtalet kan hota miljö, hälsa och arbetares rättigheter. Demokrati kräver öppenhet.

Hans Linde, riksdagsledamot (V)   Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker (V)

Kopiera länk