Insändare 2013-10-11

”Friskvård är bättre än bruttolöneavdrag”

Publicerad 11 oktober 2013

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde i Halmstad beslutade den moderatstyrda femklövern att införa möjlighet till olika förmåner via bruttolöneavdrag. Vi menar att det är mycket bättre och viktigare att satsa på rejäl friskvård för våra medarbetare i Halmstads kommun. Det tidigare friskvårdsbidraget har nu reducerats till snuttifierade insatser för att spara pengar.

Samtidigt visar tillgänglig personalstatistik att frisktalen (andel tillsvidareanställd personal som inte har några sjukdagar) minskar och sjuktalen ökar. Det är inom hemvårdsnämnden och barn- och ungdomsnämnden som sjuktalen är högst och ökar mest. Det är också här som besparingarna varit störst på senare år och bidragit till att medarbetarnas villkor försämrats.

Sjukfrånvaron ökar nu i hela landet för tredje året i rad. Att då föreslå förmåner genom bruttolöneavdrag utan att vidare ange syfte och inriktning med dem, är ogenomtänkt. Vi menar, att kommunen till att börja med måste ha en helhetsstrategi, i vilken ett friskvårdsstöd är en självklarhet. Ett sådant finns hos mer än hälften av svenska arbetsgivare och omfattar vanligtvis en subvention av regelbunden motion/friskvård för mellan 1-2 000 kronor per anställd och år.

För att minska sjuktalen och främja medarbetarnas hälsa behövs mer än bara friskvårdssatsningar. Det kräver bättre villkor, planering och personaltäthet än idag. Vi har i våra gemensamma budgetalternativ pekat på olika vägar och vi återkommer i denna fråga. Den moderatstyrda politiken leder helt fel och löser inte frågan om ökad sjukfrånvaro.

Krissi Johansson (S), vice ordförande personalutskottet, Halmstad

Mariann Norell (V), gruppledare

Kopiera länk