Insändare 2013-11-09

Satsa på skolan i stället för att spara på den

ANNONS

PUBLICERAD 9 NOVEMBER 2013

Nu kan vi läsa i HP hur personal återigen reagerar på besparingskraven i förskolan och skolan i Halmstad. Det är berättigade reaktioner efter ett antal år av besparingar och en återhållsam politik som hellre privatiserar och låter pengarna gå till stora privata skolkoncerner.

Vi har sedan flera år en kommunal ekonomi med stora överskott som Alliansen och Miljöpartiet konsekvent vägrat använda i de kommunala verksamheterna. Senaste ekonomirapporten visade ett överskott enligt balanskravet på 120,8 miljoner. Då är prognoser på minus för barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden medräknade. För båda dessa nämnders verksamhet är underskotten beroende av faktorer som man inte kunnat räkna med i budgeteringen och borde kunna accepteras som minus i bokslutet. Personal i förskolan och skolan har i flera år redovisat hur svårt det är att nå målen. Sjuktalen har ökat hos personal. Ändå fortsätter man kräva besparingar och drar in alltmer i verksamheterna. De politiskt ansvariga i alliansen och miljöpartiet skulle kunnat fatta beslut om att sluta kräva besparingar i dessa nämnder – helt enligt regelverket för kommunens finanser. Men det gör man inte. Den politiska viljan finns inte.

Mariann Norell

Jan Berg

Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk