Insändare 2013-11-26

Rut-bidraget är inte så vitt och gynnar de rika

DEBATT HP 26/11.

Rut-bidraget bidrar till svart marknad, lönedumpning, diskriminering, kvinnoförtryck och ojämlikhet. På många håll konkurreras företag med kollektivavtal och anständiga löne- och arbetsvillkor ut av företag som inte har något av detta. Det förekommer att svenska städföretag startar bemanningsföretag i exempelvis Polen. Bemanningsföretaget rekryterar och anställer polsk arbetskraft med F-skattsedel. Detta visar en artikel i Göteborgs-Posten i somras som också berättar att två av tre bolag saknar kollektivavtal. De jobbar i rikas hem till löner långt under svenska kollektivavtal. Själva bor de, oftast kvinnor, i undermåliga bostäder.

Inga skatter eller avgifter betalas i Sverige då gästarbetarna befinner sig här 6 månader minus 1 dag. Reklamlappar hänger uppe från städföretag där man tar 110-120 kr/tim efter rutavdrag. Detta sprider sig nu över landet. De företag som har kollektivavtal och betalar avtalsenliga löner konkurreras ut av dessa bara delvis svenska företag.

Rut-bidraget gynnar de rika i första hand. Eller tror någon att en städerska har råd att anlita en annan städerska att med rut-bidrag städa i hennes hem? Visserligen finns det också äldre över 85 år som i brist på kommunal hjälp tvingas använda sig av rut- bidraget. I rapporten Konkurrensens konsekvenser skriver Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, att de kommunala resurserna för äldreomsorgen minskat med sex procent mellan 2000 och 2009 samtidigt som andelen 80+ av befolkningen ökat med 9 procent. Enligt beräkningar utnyttjar 3,7 procent av hushållen detta bidrag. 2012 kostade det 2,2 miljarder kronor i subventioner. Sverige, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är länder där hushållsarbetet som utförs av andra än familjen ökar mest. Sverige är dock ensamt om att subventionera med rut-avdrag.

Rut-bidraget har utökats till att omfatta läx-, bartender-, barnkalas- och festfixarhjälp. Då det oftast är höginkomsttagare som använder avdraget ökar segregation och ojämlikhet. De låg- och medelinkomsttagare som inte har råd att använda avdraget får betala genom att pengar tas från vår gemensamma vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet vill att:

Alla elever som har behov av hjälp ska få stöd genom skolans försorg.

Alla friska som vill ha hjälp med städning, trädgårdsarbete och fester ska betala själv. Inga statliga bidrag.

Alla som av ålder och hälsoskäl behöver stöd ska få detta av samhället.

Det är till denna grupp som miljarderna behövs. Inte till friska och rika. Rut-bidraget måste bort.

 

Wiwi-Anne Johansson (V), riksdagsledamot

Maria Johansson (V), ledamot i regionfullmäktige Halland

 

Kopiera länk