Insändare 2013-06-07

Nedmontera inte välfärden

Publicerad 7 juni 2013

Att alliansen vill tvinga ut sjuka i arbetslivet innan de är friska är ingen nyhet. Nu senast såg vi det i socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons utspel om att psykiskt sjuka ska stressas tillbaka till sina arbeten. Vi i Vänsterpartiet i Halmstad tycker att det är omänskligt att behandla sjuka människor på det sätt som regeringen gör. Människor som lider av sjukdom måste få en chans att tillfriskna. Det som krävs är en adekvat vård och rehabilitering, inte ytterligare stressande krav som kan vara ödesdigra för många människor.

Vi i Vänsterpartiet i Halmstad värnar om våra medmänniskor och anser att alla ska få så goda förutsättningar som möjligt för att kunna tillfriskna. De som lider av psykisk sjukdom är en redan hårt drabbad grupp i sjukförsäkringssystemet där många tvingas till ekonomiskt bistånd. Det är vår åsikt att den som är sjuk och därmed inte har någon arbetsförmåga ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen, därför måste den bortre tidsgränsen avskaffas.

Vi måste tillsammans göra allt som står i vår makt för att få stopp på nedmonteringen av vår välfärd. Vi måste bygga en framtid som är till för alla.

Nina Nilsson, Vänsterpartiet i Halmstad

Ska bevaras. Vänsterpartiet vill att sjukvården inte ska nedprioriteras.

Publicerad 7 juni 2013

Kopiera länk