Insändare 2013-06-19

Det är stor skillnad på byggbransch och omsorg”

Publicerad 03:01 19 juni 2013

I några insändare och på HP:s ledarsida har ett av argumenten för privatisering av skola och vård varit att om skolor kan byggas av privata företagare så kan även vård och skola drivas i privat regi. Man menar helt enkelt att det inte är någon skillnad. Detta är helt felaktigt.

Vi människor har olika sorters moral för vårdande och pedagogisk verksamhet och för verksamheter med kommersiella intressen. Hela uppbyggnaden av våra välfärdssystem bygger på en moral som säger att vi har ett gemensamt ansvar för varandra, att det finns en gemensam plikt att se till sina medmänniskor, till barn och sjuka eller gamla. Här har vinsten/profiten en underordnad betydelse.

I kommersiella verksamheter – som byggbranschen – finns en annan moral som alla är mer eller mindre medvetna om. Vi vet att priser ska jämföras, att det finns risk för att vi betalar för mycket och vi förväntas vara medvetna konsumenter. För den som vill fördjupa sig i skillnaden mellan pliktmoral och profitmoral rekommenderas att läsa Göran Rosenbergs bok ”Plikten, profiten och konsten att vara människa”.

Den utförsäljning av pedagogiska och vårdande verksamheter som pågår i Sverige och i Halmstad saknar motstycke i andra länder. Utan starka regleringar och krav kan i dag nästan vem som helst tjäna pengar på skola och vård. Vår regering och alliansens styre i Halmstad släpper så mycket det bara går till kommersiella intressen. Tryggheten äventyras dagligen och vi ser allt fler aktörer som lämnar patienter och elever utan att ta ansvar för annat än sin vinst.

I Halmstad finns en samlad opposition mot kommersen i skola och vård, där Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gemensamt säger nej till privatiseringar. Vi har också en gemensam politik som innebär satsningar på våra skolverksamheter och på vård och omsorg. Nästa år kan man rösta bort vinstintresset i våra pedagogiska och vårdande verksamheter. Fram till dess kan man engagera sig i våra respektive partier för att uppmärksamma en omoralisk politik.

Mariann Norell, Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk