Insändare 2013-07-22

Bespara oss vinsterna i skolvärlden”

Publicerad 22 juli 2013 HALLANDSPOSTEN

Under våren har vi sett hur privata JB-koncernen orsakat oro i Halmstad. Den 1 mars sa företrädaren vid JB: ”JB kommer säkert att drivas vidare i Halmstad”. Dag Hultefors (M), ordförande i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden yttrar följande i Hallandsposten den 3 juni: ”Vi har fått fundera på hur vi skulle göra för att ställa upp när ett företag drar sig ur. Det är olyckligt att koncernen upphör. Eleverna hade vi kunnat knö in i den kommunala verksamheten utan större omorganisation.”

Nu är nedläggningen ett faktum och kommunen måste ta hand om konsekvenserna för de aktuella eleverna. Kommunen kan inte frånsäga sig sitt ansvar för eleverna utan måste just ”knö” in dem och se till att de kan fullfölja sin utbildning. Hultefors värnar om koncernen. JB-koncernen har genom åren fått många klagomål på brister i pedagogik, fusk med betyg, obehöriga lärare, många underkända elever och för få lärare per elev. Nu har de förklarat sig själva i konkurs trots tidigare miljonvinster.

Kungliga Vetenskapsakademin och OECD har kommit till slutsatsen att det är privatiseringen som har försämrat skolan dramatiskt i Sverige. Det finns ett mycket tydligt samband mellan storföretagens etableringar och skolans kris. Personal är den allra största kostnaden i skola och välfärd och det är genom att ha färre lärare och fler obehöriga till lägre löner som bolagen kan göra stora vinster på våra skattepengar. En annan konsekvens av privatiseringen är den ökande segregationen. Friskolorna sorterar bort elever genom att välja var de etablerar sig, och det drabbar de barn som har störst behov av en jämlik skola hårdast. Vi vet också att RUT-avdrag för läxhjälp mest utnyttjas av välutbildade föräldrar med höga löner.

En klar majoritet av svenska folket är kritiska till vinstuttag i välfärden. Vänsterpartiet föreslår att alla resurser ska användas till elevernas utbildning – inte till vinstutdelning. Vänsterpartiet vill förbättra möjligheterna för ideella aktörer och organisationer att verka inom skolan för ökad mångfald. Vi vill också att staten tar tillbaka det övergripande ansvaret för skolan och anställer minst 6 000 nya lärare. Eleverna ska inte behöva känna oro för att skolan lägger ned. Skolan ska vara till för eleverna och de måste få gå färdigt sin utbildning.

Wiwi -Anne Johansson (V), riksdagsledamot, ledamot i socialförsäkringsutskottet, ersättare i utbildningsutskottet

Mariann Norell, gruppledare (V) Halmstad

Kopiera länk