Insändare 2013-08-07

Privatisera inte de svenska högskolorna”

Publicerad 7 augusti 2013 HALLANDSPOSTEN

I slutet av juni lade utbildningsminister Jan Björklund fram regeringens förslag om att högskolor och universitet i Sverige ska kunna ombildas till högskolestiftelser från 1 juli 2014. En sådan ombildning innebär att lärosäten övergår från det offentliga till det privata. Om regeringens förslag röstas igenom kommer beslutet om att ombilda högskolor till stiftelser vara oåterkalleligt, oberoende av vad senare politiska majoriteter i riksdagen tycker i frågan.

Därför ser vi i dag med oro på regeringens förslag att privatisera högskolorna och universiteten. Det skulle innebära att makten över den högre utbildningen flyttas från allmänheten till stiftelsen. Vinstintresse hör inte hemma vare sig i skolan eller den högre utbildningen. Regeringens planer på privatisering av den högre utbildningen måste stoppas.

Utbildningsminister Jan Björklund uttrycker sig ofta med honnörsord som ”elitforskare” och ”världsklass” när det gäller målet att Sverige ska vara en av ”världens bästa utbildningsnationer”, samtidigt som han kommer med förslag, som detta, som hotar just den självständiga forskningen och utbildningen. Det innebär kraftigt höjda risker för styrd forskning och oneutrala resultat, och hela högskolans trovärdighet kan sättas ifråga. Exempelvis skulle ett läkemedelsföretag kunna beställa forskning för vinstdrivande lösningar, i stället för en mer långsiktig forskning inom bättre folkhälsa. Redan i dag finns det också exempel på beställd forskning där företag inte velat betala för att ha med korrekta kontrollgrupper i studien, varför den egna tjänsten eller produkten framställts i bättre dager.

Jan Björklund och regeringen borde också betänka att historien är full av belysande exempel som visar hur avgörande det är för innovationsmöjligheterna i såväl näringslivet som hela samhället med en oberoende forskning. Ericssons AXE-växel eller Astras magsårsmedicin Losec, där forskare och enskilda kreatörer självständigt och i motstånd mot ledningen utvecklat banbrytande innovationer, är två kända sådana.

Alla människors rätt till utbildning är en grundläggande rättighet. Befolkningens utbildningsnivå är avgörande för ett samhälles utveckling och välstånd, något som är för viktigt för att överlämnas åt privata utbildningsaktörer. En ombildning av högskolor till privata stiftelser riskerar också att leda till en marknadsanpassning av utbildningsutbudet och utbildningarnas innehåll, där enskilda företag kan köpa sig ett stort inflytande. Det studenter behöver är inte utbildningar som är anpassade efter dagens arbetsmarknad eller enskilda företag, det studenter behöver är en utbildning som är användbar hela livet.

Sedan en tid tillbaka har Vänsterns Studentförbund drivit kampanjen “Utbildning är en rättighet – inte en handelsvara”. Under Almedalsveckan lade Vänsterpartiet fram ett förslag om att ändra grundlagen för att skydda det vi äger gemensamt. Det har blivit allt viktigare i dagens samhälle att försvara allas lika rätt till studier nu när friskolereformen, införandet av avgifter för utomeuroperiska studenter och läx-rut bidragit till att göra utbildning till just en handelsvara. Privata vinster hör inte hemma inom utbildningssystemet. Allas lika rätt till kunskap måste försvaras, det är dags att sätta stopp för privatiseringsvågen.

Jonas Sjöstedt (V), partiordförande

Rossana Dinamarca (V), utbildningspolitisk talesperson

Elin Melander, ordförande Vänsterns studentförbund

Kopiera länk