Insändare 2013-08-30

Kvalitet för vem?

Publicerad 30 augusti 2013 HALLANDSPOSTEN

SVAR till Michael Svensson och Jenny Petersson, 16/8

Moderaterna Michael Svensson och Jenny Petersson skriver att de inte vill stirra sig blinda på driftsformen. Varför har det då varit så viktigt med friskolor? Till att börja med var argumenten för friskolorna valfrihet, fria skolval och konkurrens. Nu skriver de flesta moderater att det handlar om kvalitet. För vilka? Undrar vi.

Sedan friskoleetableringarna ökat har kvaliteten på den svenska skolan försämrats drastiskt. Mellan åren 1998-2012 har antalet gymnasieelever som inte klarar behörighet till vidare studier i Sverige ökat från 7 700 till 11 000. Antalet unga som varken arbetar eller studerar år 2010 var 191 000.

De stora vinstdrivande skolbolag som gynnats av friskolepolitiken har den lägsta lärartätheten. Det system som infördes gynnade de skolor som lyckades öka sitt elevantal (friskolorna) och har utarmat de skolor där elevantalet minskade (de kommunala skolorna). Moderaternas politik har skapat en ojämlik skola där bara vissa gynnas. De kommunala skolorna tar hand om sina elever och även de elever som lämnas vind för våg av riskkapitalisterna när konkursen är ett faktum.

Vi vill ha en gemensam skola som garanterar lärartäthet, stöd och hjälp för alla elever. Vinster ska inte vara en drivkraft för skolors verksamhet.

Wiwi -Anne Johansson, riksdagsledamot (V)

Mariann Norell, gruppledare Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk