20130620 V kämpar ännu för de sjuka

Svar till Axén Moderaterna

Regeringens idé om att bestämma över hur många som ska få bli sjuka och hur länge har havererat och i dess kölvatten drabbas människor av utförsäkring och fattigdom. Kommunerna får betala försörjningsstöd till allt fler sjuka och arbetslösa. Detta kallar moderaten Gunnar Axén för en positiv utveckling. Vi delar inte den synen.

Vi tycker det är viktigare att människor är friska än att statistiken visar färre förtidspensionerade. Tänk om det faktiskt är så att det finns människor som har behov av förtidspensionering? Då kan man begrunda att näst Mexiko är det Sverige inom OECD som har de hårdaste kraven för förtidspensionering.

Vänsterpartiet vill ställa kraven på vården, på samordnaren Försäkringskassan och på politiska beslut som ger sjuka rätt till rehabilitering och rätt form av rehabilitering. Vi tänker inte lämna sjuka åt sitt öde som Gunnar Axén insinuerar.

Sjuktalen ökar nu igen och den största gruppen är människor med psykiska problem. De flesta är kvinnor. Hotet om att bli utan försäkring efter en på förhand given tid ökar sannolikt inte möjligheten att bli frisk.

Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för en mänsklig sjukförsäkring och ett mänskligare samhälle.

Wiwi -Anne Johansson (V), riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet

Tania Bengtsson, ordförande Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk