Interpellation angående ungas fritid

Tania Bengtsson, gruppledare i Kommunfullmäktige och Ulrika Östberg, ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kulturnämnden har lämnat in en interpellation till Kulturnämndens ordförande Sven Palmqvist… Read More

Ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad

[su_custom_gallery class=”alignright” source=”media: 2715″ limit=”14″ link=”image” target=”blank” width=”240″ height=”310″ title=”always”] Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse och vice gruppledare för Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige har lämnat… Read More