Kommunstyrelsen 2014-10-07

Detta var mitt sista sammanträde med kommunstyrelsen. En ihållande förkylning och hosta begränsade närvaron till halvdag men antalet ärenden var egentligen få. Viktigast var… Read More

Kommunstyrelsen 2014-09-30

Vid detta sammanträde var jag tjänstgörande. Först fick vi information om en eventuell detaljplan för ett område på Vallås där Eleiko är intresserade av… Read More

Kommunfullmäktige 2014-09-23

Detta var det sista fullmäktige med de tidigare valda ledamöterna och det avslutades med en högtidlig avtackning av de ledamöter som inte blivit omvalda. Read More

Kommunstyrelsen 2014-09-02

Vid denna kommunstyrelse var jag bara tjänstgörande i första ärendet som handlade om tillståndslots för företag. Yrkade avslag på en skrivning om samverkan mellan… Read More

Kommunstyrelsen 2014-08-26

Denna heldags kommunstyrelse mitt i valrörelsen var ett möte på temat Kultur som KS bitvis ägnat sig år under året. Ett trevligt tema där… Read More

Lördag på stan

 Här är Tania med mig på Vallås och Coop Furuvägen och delar flygblad. Här är Tania med mig på Vallås och Coop… Read More

Kommunstyrelsen 2014-06-10

Detta var sista kommunstyrelsen före sommaruppehållet och jag var inte tjänstgörande. Satt och lyssnade med viss trötthet. Ärendet om kontaktcenter som S lyckades återremittera… Read More

Kommunstyrelsen 2014-05-27

Vid denna kommunstyrelse var jag inte tjänstgörande men den startade med diverse delårsrapporter. Det visade sig som vanligt, att budget går bättre än vad… Read More

Kommunfullmäktige 2014-05-20

Vid dagens sammanträde behandlades till att börja med de kommunala bolagens redovisningar. De godkändes men dessförinnan ställde jag frågor om HFAB:s byggande av… Read More

Kommunstyrelsen 2014-05-13

Första ärendet vid detta kommunstyrelsesammanträde var kommunens nya Översiktsplan.  Många yrkanden hit och dit att hålla reda på. Jag var inte tjänstgörande ledamot så… Read More

Kommunstyrelsen 2014-04-29

Här gavs diverse informationer, bl a om Resecentrum. Ett intressant faktum var att biltrafiken inte ökat så massivt som alla prognoser pekat på. Det… Read More

Kommunfullmäktige 2014-04-15

Som första ärende på detta fullmäktige behandlades årsredovisningen. Efter en lysande föredragning av icke uppfyllda mål och ökade sjuktal av revisorerna var det bara… Read More