Alla inlägg: Hemvårdsnämnden

Försök med 6 timmars arbetsdag röstades ned av de borgerliga i kommunstyrelsen

Idag har den borgerliga majoriteten i Kommunstyrelsen röstat nej till Vänsterpartiets motion om försök med 6 timmars arbetsdag i en hemtjänstgrupp och på ett äldreboende inom äldreomsorgen i Halmstad. Detta trots fortsatta höga sjuktal och att många inom äldreomsorgen inte har en hållbar arbetssituation. Detta trots goda resultat från försöket...

En vinst för de äldre!

I tisdags beslutade kommunfullmäktige att rädda äldreboendena i Getinge, Eldsberga och på Patrikshill. Människors behov går alltså före privata vårdföretags fria etableringsrätt och nu finns möjlighet att utveckla äldreomsorgen utanför tätorten. Vänsterpartiet fortsätter vara konsekventa och vill behålla både små skolor och äldreboenden på landsbygden. Ur SVT:s artikel om beslutet: ”Även Vänsterpartiet var...
image

Gör försök med 6 timmars arbetsdag i Halmstad

Idag presenterar Vänsterpartiet Halmstad en motion om att göra försök med 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen i Halmstad. – Det är dags att ta sjuktalen på allvar och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, säger gruppledare Tania Bengtsson, som tillsammans med Reino Renkert ledamot i hemvårdsnämnden, lägger motionen. Idag ökar sjuktalen i...
image

LOV:en e boven!

LOV:en e boven! De borgliga politikerna i Halmstad vill lägga ner flera äldreboenden runt om i kommunen. Man skyller på att boendena är för gamla och inte ändamålsenliga. Det kan inte vara en nyhet. Ändå har man inte gjort något åt det eller planerat för nya. Kommunen har infört LOV (lagen om...

Stäng inte boendena!

Halmstads kommuns planer på att stänga ett antal äldreboenden har upprört känslorna hos såväl brukare som anhöriga. Kommunen anser att boendena inte är ändamålsenliga. Detta kan inte vara en plötsligen uppkommen situation och överraskning. Kommunen har under många år låtit boendena stå för fäfot utan att planera för om eller nybyggnad...
image

Uppsnappat på Hemvårdsnämnden 141029

Nöjdhetstalen bland brukarna är höga. Dessa kommer att brytas ner till detaljer så man kan få grepp om vad dom står för.Nöjdhetstalen bland brukarna är höga. Dessa kommer att brytas ner till detaljer så man kan få grepp om vad dom står för. Kostnaderna för hemtjänst och hemsjukvård är högre än...
image