Alla inlägg: Kommunfullmäktige

Budgetdebatt i Kommunfullmäktige

Den 20 juni var det budgetdebatt i kommunfullmäktige. Detta sa gruppledare Tania Bengtsson i sitt inledningsanförande: Ordförande, ledamöter, åhörare, nya som gamla Halmstadsbor Så står jag åter i talarstolen för att presentera Vänsterpartiet förslag till planeringsdirektiv med budget. Precis som tidigare år vill jag dels tacka mina partikamrater, oavsett om ni varit med...
image

Motioner om hemlöshet och ensamkommande

Ingen motsättning Tania Bengtsson, gruppledare i kommunfullmäktige, och Kim Ljungcrantz, ersättare i Socialnämnden, har nyligen lämnat in två motioner till Halmstad kommunfullmäktige. Den ena handlar om hur vi ska förbättra arbetet med att minska hemlösheten i kommunen och den andra handlar om kommunens ansvar för ensamkommande ungdomar. Vi lägger dessa motioner...
image

Motion om öppna nämndssammanträden

I januari lade vi en motion om att öppna upp nämndssammanträden och Kommunstyrelsens sammanträden för allmänheten. Det skulle bland annat stärka demokratin, minska klyftorna mellan förtroendevalda och medborgare samt öka möjligheterna för delaktighet och insyn i politiken. I motionen föreslår vi tre saker som gemensamt skulle utveckla kommunen till det bättre: att...
image

”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”

Handlingsprogram för Bostadsförsörjning för Halmstads kommun Programmet antogs i kommunfullmäktige 2017-02-28. Våra förslag antogs inte.  Vänsterpartiet Halmstad anser följande om programmet Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse Detta Handlingsprogram för Bostadsförsörjning borde kallas ”Halmstads Begränsade Möjligheter att Bygga Bostäder”. Efter att ha följt processen från KSU och studerat samrådshandlingarna kan man inte annat än bli...
image

Interpellation angående ungas fritid

Tania Bengtsson, gruppledare i Kommunfullmäktige och Ulrika Östberg, ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kulturnämnden har lämnat in en interpellation till Kulturnämndens ordförande Sven Palmqvist angående ungas fritid. Tania Bengtsson, gruppledare i Kommunfullmäktige och Ulrika Östberg, ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kulturnämnden har lämnat in en interpellation till Kulturnämndens ordförande...
image

Ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad

[su_custom_gallery class=”alignright” source=”media: 2715″ limit=”14″ link=”image” target=”blank” width=”240″ height=”310″ title=”always”] Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse och vice gruppledare för Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi för Halmstad kommun. Mariann NorellFördelarna med att bygga flerbostadshus i trä är många: Att bygga i trä är mer miljövänligt än...
image

Vad ska ni göra åt Frösunda?

Vid flertalet tillfällen har det uppdagats allvarliga brister vid Frösundas gruppboenden i Halmstad. Det har bland annat handlat om personalens arbetsvillkor, avsaknad av genomförandeplaner men framförallt otrygghet och rädsla i boendet. Kritiken har kommit från flera håll: från FUB, föräldrar och företrädare till de boende samt från personal och fack....
image

Inledningsanförande budgetfullmäktige 160614

En vecka har nu gått sedan kommunfullmäktiges budgetsammanträde där Socialdemokraternas budget gick igenom. Vänsterpartiet valde, efter att vår eget budgetförslag fallit, att rösta på detta förslag. Det är inte ett förslag som tillräckligt ökar jämlikheten i Halmstad, inte heller är klimatsatsningarna tillräckliga men det är ett förslag som är på rätt väg, framförallt när det gäller äldreomsorgen...
image

En vinst för de äldre!

I tisdags beslutade kommunfullmäktige att rädda äldreboendena i Getinge, Eldsberga och på Patrikshill. Människors behov går alltså före privata vårdföretags fria etableringsrätt och nu finns möjlighet att utveckla äldreomsorgen utanför tätorten. Vänsterpartiet fortsätter vara konsekventa och vill behålla både små skolor och äldreboenden på landsbygden. Ur SVT:s artikel om beslutet: ”Även Vänsterpartiet var...
image

Ett dråpslag mot småorterna

Igår kväll närvarade vi på demonstrationen mot nedläggningarna av småskolorna i Slättåkra och Holm inför beslutet i Kommunfullmäktige. Att lägga ner skolor som har hög kvalitet, hög stabilitet i personalförsörjning och goda möjligheter att hjälpa till att hantera bristen på skolplatser i kommunen är ofattbart. Dessutom måste hela Halmstad kommun få...
image

Håll ihop hela Halmstad – Bevara småskolorna!

På måndag 29/2 kommer Kommunfullmäktige i Halmstad rösta om Slättåkra- och Holms skolor ska få vara kvar. Vänsterpartiet har från början tagit ställning för att bevara småskolorna. Vi vill att hela kommunen ska leva och skolan är på många sätt de små orternas nav. Vi vägrar ställa stad och landsbygd...

Kommunfullmäktige 29/9

Igår var det kommunfullmäktige. Redan före mötet var vi på plats för att delta i manifestationen för att bevara äldreboendena. På plats var också många engagerade invånare som kämpar för att kommunens småskolor ska få vara kvar. Vi har från början sagt att vi så långt det är möjligt vill...
image
  • 1
  • 2