Alla inlägg: Uppdateringar

Uppdatering: Mars

Vi har gjort mycket i Vänsterpartiet sedan årsskiftet. Nedan är en så kortfattad version som möjligt av allt vi har gjort under perioden. Länkar finns till allting för er som vill ta del av det i sin helhet. Något som troligtvis inte har gått någon förbi är den enorma bostadsbrist som...