Alla inlägg: Uttalande

Stoppa omflyttningarna av unga ensamkommande

I mars skrev Vänsterpartiet Halmstad en motion om att kommunen ska behålla ansvaret för de unga ensamkommande flyktingar som blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket till dess att besluten vunnit laga kraft, och att låta de som fyller 18 år under asylprocessen få bo kvar i Halmstad och fortsätta sin skolgång. För Vänsterpartiet...

Angående moskéer i Halmstad

Vi ställer oss bakom ett moskébygge i Halmstad. Vi har religionsfrihet i Sverige och det är bra att människor ska ha möjlighet att utöva sin tro. Vi är däremot ovilliga att sälja kommunal mark till organisationer som inte ställer sig bakom kommunens värderingar. Tania Bengtsson, vår gruppledare i Kommunfullmäktige, i...