• Hem
  • Charlott Zsoldo...
sida

Charlott Zsoldos tal 1 maj 2016

Charlott Zsoldos 1 maj-tal 2016. Längst ner på sidan finns länk till youtube, där talet finns publicerat i sin helhet.

 

Kamrater vi vill framåt!

13083370_1362252177134752_6256935759901634489_n
Charlott Zsoldos

Det är härligt att stå här inför er idag och känna att Region Halland vill framåt precis som Vänsterpartiet. Vi har skrivit vårt tal gemensamt och tillsammans i år igen för det är gemensamt och tillsammans vi tar oss framåt.

Vänsterpartiet vill fortsätta utveckla Regionen och regiongruppen har under det senaste åren lagt flera motioner som siktar framåt, som berör miljö, ekonomi och underlättar för medborgarna. Framtidsarbetet med skrivelsen om social hållbarhet var något som Vänsterpartiet med glädje stöttade. Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där  inga grupper missgynnas utan alla respekteras och har lika rättigheter. En sådan utveckling står på tre ben, ett samhälle behöver vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Genom arbete med sådant som antidiskriminering, integration, folkhälsa, miljöarbete, byggnation och barns rättigheter ser vi till att öka möjligheterna för de boende i Halland att utvecklas och ha en god hälsa.  Det betyder att vi har möjligheter, att under den här mandatperioden, göra långsiktiga förändringar som kan göra så att vi får bland annat en mer jämlik vård.

Vänsterpartiet kämpar för att alla anställda inom Region Halland ska få en god arbetsmiljö men vi ser att borgerligheten inför sommaren tummar på det och har ingått ett avtal med företaget ”Orange”. Orange är ett företag som inte betalar skatt i Sverige och där deras anställda själva måste betala för sina språkkurser i svenska. Vänsterpartiet menar att det genom att vara en god arbetsgivare måste gå att upprätthålla en god arbetsmiljö under sommaren ändå utan att ingå dåliga avtal som urholkar kollektivavtalen.

Vänsterpartiet vill att vi ska ta tillvara på våra nyanländas kapacitet och kunskap. För oss är det viktigt med flyktingsolidaritet eftersom vi tror på ett samhälle där vi ALLA är inkluderade. Att vara inkluderad är individens känsla, det är när personen är i ett sammanhang. Att bara få vara med är inte samma sak som att vara inkluderad. Vänsterpartiet som är ett feministiskt och antirasistiskt parti stöttar därför självklart politiska åtgärder som ”snabbspår” som bland annat finns på Katrinebergs folkhögskola. Vänsterpartiet ser detta som en chans att ta tillvara på nyanländas resurser och att det kan leda till att fylla vårdens vakanser med erfarna och utbildade människor. Det säkrar kvalitén och vi kan driva Sveriges bästa sjukhus med en jämlik vård med en härlig mångfald på Hallands största arbetsplats.

DSC02678
1 maj 2016

Psykiatrin i Halland är under all kritik. Vi i Vänsterpartiet kämpar för att tillföra mer resurser till denna så otroligt viktiga verksamhet. Halland är det landsting eller den region som lägger näst minst pengar på psykiatrisk verksamhet i hela landet. Ska Region Halland verkligen vara den bästa livsplatsen är detta långt ifrån okej! Hallänningarna är värda så mycket mer! De sjuksköterskor och skötare som dagligen sliter inom psykiatrin behöver få förbättrad arbetsmiljö och framförallt fler kollegor för att orka med sina tunga, krävande arbeten.

Den låglönepolitik som just nu förs inom region Halland är bara kortsiktig och okonstruktiv. Sjuksköterskorna flyr psykiatrin och istället anlitar regionen hyrsjuksköterskor för nästan dubbla priset. Det finns även ett vårdval inom psykiatrin som äter upp en stor del av kakan, 17 miljoner för att vara lite mer exakt. Vi i Vänsterpartiet tycker att det istället är bättre att satsa på höjda ingångslöner och en förbättrad arbetsmiljö. Något som förutom att komma patienter och personal till del även sparar pengar i det långa loppet. Pengar som kan komma våra patienter, vår personal och våra medborgare till nytta istället.

Vill vi motivera sammanhållningen
av Halland som en egen region är frågor om en jämlik och hög kvalitativ vård även helt centrala för vår framtidsmöjligheter. Styrkan i vår lilla storlek gör att vi har möjligheten att lite snabbare och lite vassare införa nya bättre sätt att arbeta på. Det är här i Halland vi även skulle kunna få bukt med en hel del miljöproblematik. Att det nu är laddstolpar på väg för elbilar är en liten del, tänk när vår motion om att aktivt börja mäta inte bara ekonomiska vinster utan även miljövinster i verksamheten hjälper till att börja skifta fokus och förhoppningen är att vi under året även ska börja hinna titta på kollektivtrafikens framtid ur vårt perspektiv.

Under året som kommer arbetar vi vidare framåt med regionens roll som arbetsgivare, för fler brukarcentrerade förbättringsförslag, för en bättre miljö och en ökad jämlikhet för Hallands invånare – nya som gamla.

Charlott Zsoldos, gruppledare i regiongruppen

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wd8YxGKtaeg&w=560&h=315]

Kopiera länk