• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Interna företrädare

De interna företrädarna är de som är valda för att sköta det interna arbetet i partiföreningen. Här ingår styrelsen och valberedningen. Styrelsens uppdrag är att se till att vi följer budgeten och verksamhetsplanen som har beslutats om vid partiföreningens årsmöte. Valberedningens uppdrag är att komma med förslag till företrädare både på interna och externa förtroendeuppdrag.

Externa företrädare

De externa företrädarna är de som är valda av partiet och väljarna för att företräda Vänsterpartiet i olika kommunala nämnder och styrelser. Deras uppdrag är att försöka driva igenom vänsterpolitik vid varje politiskt beslut som fattas. Utgångspunkten för vår kommunala politik finns i vårt kommunpolitiska program samt det nationella partiprogrammet. Företrädarna i kommungruppen tar ställning till förslag utifrån det som står i våra politiska program.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra olika grupper med företrädare:

Kommungruppen

Styrelsen

Valberedning

Kopiera länk