Företrädare

Kommungruppen

Kommungruppen innefattar bl.a. kommunfullmäktigeledamöter, ledamöter i olika nämnder och kommunala styrelser.

Kommungruppen

Styrelsen

Styrelsen väljs varje år och leder arbetet med att stödja den politik vi driver i kommunen.

Styrelsen

Valberedningen

Valberedningen väljs varje år – deras uppdrag är att nominera partimedlemmar för interna och externa förtroendeuppdrag.

Valberedningen

Kopiera länk