Kommungruppen

Kommungruppen består av våra representanter i Vänsterpartiet Halmstad med kommunpolitiska uppdrag i olika typer av råd samt nämndemännen i Halmstads tingsrätt.

Här kan du se vilka som ingår i kommungruppen och vilka uppdrag de har:

Tania Bengtsson

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsens budgetberedning
 • Gruppledare kommunfullmäktige i Kommunfullmäktiges gruppledare
 • Ledamot i Halmstads Energi och Miljö AB styrelse
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kontakt:
tania.bengtsson@halmstad.se
0709 16 63 97


Mikael Ekfeldt

Uppdrag:

 • Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott
 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • Gruppledare Kommunfullmäktige i Kommunfullmäktiges gruppledare

Kontakt:
mikael.ekfeldt@halmstad.se


Willy Schütt

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Hemvårdsnämnden Ledamot
 • Ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning

Kontakt:
willy.schuttf@halmstad.se


Angela Tabe

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige

Kontakt:
ewube.angeline@halmstad.se


Pernilla Chowdary

Uppdrag:

 • Ledamot i Socialnämnden
 • Ersättare i Kommunala funktionsrättsrådet
 • Ersättare i Socialnämndens individutskott
 • Nämndeman i Halmstads tingsrätt

Kontakt:
pernilla.chowdary@halmstad.se


Susanna Hillbom

Uppdrag:

 • Ersättare i Kulturnämnden

Kontakt:


Göran Ericson

Uppdrag:

 • Suppleant i Halmstads Fastighets AB revision
 • Lekmannarevisor i Halmstads stadsnät AB revision
 • Ledamot i Kommunrevisionen

Kontakt:


Mariann Norell

Uppdrag:

 • Ledamot i Räddningsnämnden

Kontakt:
mariann.norell@telia.com


Patricio Fuentes-Orellana

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Valnämnden

Kontakt:
pafo@live.se


Maria Johansson

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunfullmäktiges Valberedning

Kontakt:
maria.johansson@vansterpartiet.stagespace.se


Karl-Henrik Ohlin

Uppdrag:

 • Ersättare i Byggnadsnämnden

Kontakt:


Stefan Weisner

Uppdrag:

Kontakt:


 

Kopiera länk