sida

Kommungruppen

Om kommungruppen

Kommungruppen består av våra externa företrädare och innefattar de som är kommunfullmäktigeledamöter, ledamöter i olika nämnder och kommunala styrelser, representanter i olika typer av råd samt nämndemännen i Halmstad tingsrätt. Alla utom nämndemännen och revisorn arbetar för att driva igenom Vänsterpartiets politik inom respektive område som de är ansvariga för. Nämndemännens uppdrag är att vara en opartisk röst och företräda allmänheten i domstolen. De nomineras av partierna men behöver inte vara partimedlemmar. Revisorn ingår i en grupp med revisorer från övriga partier med uppdraget att granska kommunens verksamhet.

Relaterat
Kommunpolitiskt program
Motioner, interpellationer och frågor
Politiska områden

Kommungruppens arbetsformer

Kommungruppen träffas med jämna mellanrum för att diskutera sakpolitiska frågor som ska komma upp i Kommunfullmäktige och nämnder och utgår från vårt kommunpolitiska program när besluten ska fattas i sakfrågor. Gruppen delger också information till varandra som de har fått på sina sammanträden för att alla ska få ta del av så mycket som möjligt. Kommungruppen diskuterar dessutom vilka interpellationer, motioner och frågor som ska ställas i Kommunfullmäktige. En annan viktig uppgift är budgetarbetet som återkommer varje år.

 

Här kan du se vilka som ingår i kommungruppen och vilka uppdrag de har:

[su_spacer size=”05″]

Tania Bengtsson

Uppdrag:

 • Gruppledare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kontakt:
tania.bengtsson@halmstad.se
0709 16 63 97

 

Maria Johansson

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige

Kontakt: Maria. Johansson@vansterpartiet.se

 

Mikael Ekfeldt

Mikael Ekfeldt med grönska i bakgrunden

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Kontakt:
mikael.ekfeldt@halmstad.se

 

Mariann Norell

Mariann Norell

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i HFAB:s styrelse

Kontakt:
mariann.norell@telia.com

 

Patricio Fuentes-Orellana

Uppdrag:

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ersättare i Valnämnden

Kontakt:
pafo@live.se

Ulrika Sonesson Wiland

Uppdrag:

 • Ersättare i kommunfullmäktige
 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt

Kontakt:

Anders Lövgren

Anders Lövgren med grönska och V-fana i bakgrunden

Uppdrag:

 • Ersättare i Servicenämnden

Kontakt:
anders.lovgren@vansterpartiet.se

Charlott Zsoldos

Charlott Zsoldos

Uppdrag:

 • Ersättare i Teknik- och fritidsnämnden
 • Ledamot i Barn- och ungdomsnämnden

Kontakt:

Charlott.zsoldos@halmstad.se

Jan Berg

Jan Berg

Uppdrag:

 • Ersättare i Socialnämnden

Kontakt:
jan.berg@halmstad.se

Angela Tabe

Angela Tabe

Uppdrag:

 • Ledamot i Socialnämnden

Kontakt:
ewube.angeline@halmstad.se

Willy Schütt

Willy Schütt

Uppdrag:

 • Ledamot i Hemvårdsnämnden

Kontakt: willy.schuttf@halmstad.se 

 

Jenny Malmberg

Jenny Malmberg


Uppdrag:

 • Ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Kontakt:
jenny.malmberg2@halmstad.se

 

Martin Marklund

Martin Marklund

Uppdrag:

 • Ersättare i Kulturnämnden

Kontakt:
martin.marklund@halmstad.se

 

Reino Renkert

Reino Renkert

Uppdrag:

 • Ledamot i Pensionärsrådet

Kontakt:
reino40@hotmail.com

Mona Granquist

Mona Granquist

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunala Funktionsrättsrådet

Kontakt:
mona.granquist@telia.com

 

Göran Ericson

Göran Ericson med Nissan i bakgrunden

Uppdrag:

 • Ledamot i Kommunrevisionen

Kontakt:

 

Ann Olsen

Uppdrag:

 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt

Kontakt:

 

Pernilla Chowdary

Uppdrag:

 • Nämndeman i Halmstad tingsrätt
 • Ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

Kontakt: pernilla.chowdary@halmstad.se

 

 

 

Kopiera länk