Cleo Khaldi

Cleo Khaldi

Cleo Khaldi
Cleo Khaldi, ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

Jag heter Cleo Khaldi och är bosatt i vackra Haverdal. Jag bor tillsammans med min sambo, 3 barn och våra katter. Jag flyttade till Sverige 2001 från Amsterdam i Nederländerna.

Jag var tidigt medveten om de sociala orättvisor i vårt samhälle och ville göra något  åt det. Jag blev tidigt aktiv inom Greenpeace och Amnesty, och just klimatfrågan är något som fortfarande är superviktig för mig. Att ha en flygplats i Halmstad för att pendla till Stockholm är inte hållbart. Jag vill  se en stor omställning av framtidens matförsörjning från en främst animalisk produktion till en mer vegetabilisk produktion så att även nästkommande generation har en planet att bo på.

Mitt stora intresse i mänskliga rättigheter fångas in så fint i Vänsterpartiets politik då vi verkligen värnar om de svaga i samhället och det är det enda parti som verkligen arbetar för att alla ska vara med och ha en god livskvalitet.

Barns rättigheter brinner jag lite extra för och det inkluderar alla barns rätt till en trygg uppväxt utan mobbning, våld eller kränkningar men även rätten till en likvärdig skola för alla oavsett geografisk placering, eller familjeförhållande. Nu kommer barnkonventionen att bli svensk lag och då har vi i Halmstad kommun mycket kvar att jobba med, bland annat barngrupperna i förskolan som måste minska så att alla barn blir sedda och får de stöd och resurser de behöver. Det kommer jag att jobba för i Barn- och ungdomsnämnden.

Jag vill se, och kommer arbeta hårt för, ett samhälle som håller ihop, där folk möts och där solidariteten råder.

Kopiera länk