Daniel Nilsson Brodén

Daniel Nilsson Brodén

Daniel Nilsson Brodén, utomhus med gröndska
Daniel Nilsson Brodén, vice gruppledare, ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling (KTHU) samt ledamot i Barn- och ungdomsnämnden

Jag heter Daniel Nilsson Brodén och bor i en hyresrätt Halmstad tillsammans med min rumskompis och våra katter. Jag flyttade till Halmstad 2014 för att plugga till förskollärare men har jobbat med valrörelsen efter examen.

Jag blev aktiv i Vänsterpartiet i samband med valet 2014. Jag insåg hur orättvis världen är: 8 personer äger lika mycket som den fattigaste hälften av Jordens befolkning. Hur några priviligierade mår för gott, medan många inte har mat för dagen. Jag kände då att jag måste göra vad jag kan för att bidra till en förändring till en mer rättvis och jämlik värld.

Förutom ökad jämlikhet brinner jag särskilt för skola och utbildning samt klimatfrågan. Jag jobbar därför i Barn- och ungdomsnämnden för alla barns och ungas rätt till en bra utbildning. Din bakgrund ska inte avgöra vilka framtidsmöjligheter du har. Högerstyret har lett till stora skillnader i kvalitet mellan olika skolor och förskolor. Mycket av undervisningen bedrivs idag i tillfälliga lokaler eller lokaler med dålig arbetsmiljö. Halmstad är en av Sveriges rikaste kommuner. Vi måste satsa mer på att bygga nya skolor istället för att hyra dyra tillfälliga lösningar.

Samtidigt som vi ökar jämlikheten i samhället måste vi göra en klimatomställning. I mina uppdrag som Kommunfullmäktigeledamot, ersättare i Kommunstyrelsen och ledamot i Utskottet för tillväxt och hållbar utveckling kommer jag särskilt driva dessa frågor. I Halmstad vill vi satsa på kollektivtrafiken genom avgiftsfri kollektivtrafik för unga och högkostnadsskydd på 1000 kr/år för övriga. Vi vill bygga gång- och cykelbro över Nissans södra delar istället för en bilbro. Vi vill lägga ner flygplatsen och istället bygga en ny klimatneutral stadsdel på området. Då minskar vi klimatpåverkan samtidigt som vi bygger bort en del av bostadsbristen.

Jag vill ha ett Halmstad som funkar för alla – inte bara för de rika, nu och i framtiden.

Kopiera länk