Jan Berg

Jan Berg

Hej! Jag heter Jan Berg, är 71 år och pensionär.

Mitt politiska engagemang grundas i fackföreningsrörelsen i mitten på 60-talet. Efter ”lumpen” gick jag på folkhögskola och efter det läste jag in några högskolepoäng i sociologi och juridik. Efter några år i byggbranschen har jag i större delen av mitt vuxna liv arbetat som socialarbetare och mött många människor i livets olika skeenden.

Var framtill i början på 90-talet socialdemokrat, lite senare 1996 gick jag, efter att hoppat av från S, med i Vänsterpartiet.

Efter många års erfarenhet från olika kommunala uppdrag hoppas jag, så här på ålderns höst, kunna bidra och stötta en framtida ny generation Vänsterpartister. Inte minst att stötta Angela Tabe i arbetet i Socialnämnden. Jag tycker det är angeläget att slå vakt om människors tillit till varandra, vilket jag anser vara grunden till ett jämlikt samhälle, ett samhälle inte bara för de rikaste.

Kopiera länk