Maria Johansson utomhus med grönt i bakgrunden

Maria Johansson

Maria Johansson
Maria Johansson, ledamot i Kommunfullmäktige

Mitt namn är Maria Johansson och jag bor inne i Halmstads tätort. Jag arbetar som undersköterska på Hallands sjukhus Halmstad.

Jag blev politiskt aktiv 2007 för jag tröttnande på att sitta hemma och klaga på det som var fel i samhället. Jag ville vara med och påverka samhället i den riktning som jag ansåg var den bästa för samhället och den drivkraften har jag fortfarande. Efter noggrant övervägande valde jag Vänsterpartiet.

Mina hjärtefrågor är jämställdhet, folkhälsa, arbetsmiljö, demokrati och medborgarinflytande.

För att kunna nå ett jämställt samhälle krävs ett aktivt strategiskt arbete och en bra början är genuspedagogik i förskolan för att bryta könsrollerna som är förknippade med biologiskt kön. Det är viktigt att alla som arbetar med barn och unga har god kunskap om genus för att kunna bemöta alla elever medvetet och med respekt, oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning.

Jag tycker även det är viktigt att ungdomar lär sig att sätta gränser och respektera varandras gränser. Ett sätt att lära tjejer om att våga ta plats och sätta gränser är Feministiskt självförsvar. Därför vill vi i Vänsterpartiet införa feministiskt självförsvar på högstadiet och i gymnasiet för att stärka självförtroendet och kunskap om sina rättigheter.

En bra arbetsmiljö är något som är viktigt för mig, därför är jag arbetsplatsombud och skyddsombud på mitt arbete. En arbetstidsförkortning med bibehållen lön är en viktig arbetsmiljöfråga för mig och även Vänsterpartiet, då det leder till mindre stress, färre sjukskrivningar och ökad ork att arbeta fram till pensionen och därmed ökad pension. Som det är nu arbetar kvinnor i högre utsträckning ofrivilligt deltid, vilket innebär lägre inkomst under livet. Så det är även en jämställdhetsfråga.

För mig finns det flera viktiga politiska frågor och väldigt många av dom hänger ihop. För mig är det viktigt att värna om alla människors lika värde, oavsett t.ex. kön eller inkomst. Jag ser fram emot att få driva dessa frågor som ledamot i Halmstads kommunfullmäktige denna mandatperioden.

 

Kopiera länk