Mariann Norell utomhus

Mariann Norell

Mariann Norell utomhus
Mariann Norell, ledamot i HFAB:s styrelse och ersättare i Kommunfullmäktige

Jag heter Mariann Norell, är pensionerad socionom och bor i Frennarp. Jag är vald till styrelseledamot i HFAB:s styrelse och som ersättare i kommunfullmäktige.

Jag har varit medlem i Vänsterpartiet Halmstad sedan 1976. Jag tycker att fördelningsfrågor och helheten i partiets politik är det viktigaste. På senare år har jag engagerat mig mycket i bostadsfrågor och samhällsplanering som jag tycker har stor betydelse för Halmstadborna. Hur och var vi bor och var barnen kan gå i skolan är väsentligt för de flesta, liksom en tillgänglig kollektivtrafik. Bil skall inte vara nödvändigt för att kunna ta sig till och från sin bostad.

I bostadsfrågan finns mycket att förändra i Halmstad, som blivit en allt mer delad kommun sedan Alliansen kom till makten 2006. Det går att göra något åt den akuta bostadsbristen och möjligheterna att bo bättre om den politiska viljan finns. Människors behov är det viktigaste, inte marknadens.

Som ledamot i HFAB:s styrelse kommer jag att driva frågan om att bygga fler hyresrätter och skapa bostadsområden med en helhetssyn på boende, kollektivtrafik och samhällsservice inte bara i stadskärnan utan i hela kommunen.

 

Kopiera länk