Mikael Ekfeldt med grönska i bakgrunden

Mikael Ekfeldt

Mikael Ekfeldt med grönska i bakgrunden
Mikael Ekfeldt, ledamot i Kommunfullmäktige och Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden

Jag heter Mikael Ekfeldt. Jag bor i Simlångsdalen tillsammans med fru och barn. Jag arbetar som socialpedagog på Socialförvaltningen. På fritiden umgås jag med min familj och med mina vänner.

Jag har i hela mitt liv varit väldigt politiskt intresserad. Intresset väcktes redan när jag gick i mellanstadiet och genomförde mitt första skolval. Det var under en tid då man sa att om man röstar med hjärtat så röstar man vänster, och om man tar ansvar för ekonomin så röstar man höger. Det är ett påstående som jag brottades med under flera år för att reda ut.

Idag är jag övertygad om att ett jämlikt samhälle handlar om ett politiskt val där man tar ansvar för de demokratiska värden man vill stå upp för, samtidigt som man då också tar ett samhällsekonomiskt ansvar.

I ett jämlikt samhälle så ökar friheten för fler. I ett jämlikt samhälle kan våra gemensamma resurser användas för allas möjlighet att utvecklas, att ha en bra hälsa och det ökar förtroendet och tilltron mellan oss alla i samhället.

I Halmstad betyder det konkret att vi behöver ta ett större politiskt ansvar för att bygga betydligt fler hyresrätter med en rimlig hyreskostnad. Att vi styr så att vi blandar hyresrätter med bostadsrätter och villor för att bryta bostadssegregationen.

Vi behöver ha en skola där vi i större utsträckning möter varje elevs behov. Fler lärare i skolan och en utbyggd elevhälsa. Större fokus på mindre skolenheter som är spridda runt om i hela kommunen, både i stad och på landsbygd.

Halmstad kommun behöver också ta ett större ansvar för arbetsmiljön och arbetsvillkor för de anställda. Att exempelvis börja införa 6 timmars arbetsdag inom de verksamheter där arbetsbelastningen idag leder till sjukskrivningar och där vi har svårt för att få personal att stanna kvar.

Med Vänsterpartiet vet man vad man får. Man kan lita på att Vänsterpartiet inte lägger vikt vid att följa kortsiktiga opinionsvindar.

Kopiera länk