Willy Schütt

Willy Schütt

Willy Schütt
Willy Schütt, ledamot i Hemvårdsnämnden

Mitt namn är Willy F Schütt, och jag bor i en hyresrätt i Frennarp. Jag är 50+, och arbetar som boendestödjare i Halmstad kommuns Socialförvaltning.

2014 gick jag med i Vänsterpartiet eftersom mina värderingar stämmer väl överens med Vänsterpartiets politik. Det känns angeläget för mig att verka för ett samhälle med en bra gemensam välfärd för alla, som finns där när en behöver den.

Jag är nyvald som ledamot i Hemvårdsnämnden som bl.a. ansvarar för kommunala äldreboenden och hemtjänst, samt hemsjukvård. I nämnden vill jag arbeta för en ännu bättre omsorg och service åt våra äldre. Jag vill se en verksamhet fri från privata vinstintressen i vård och omsorg.

Kopiera länk