sida

Styrelse

Ordförande:
Willy Schütt

Kassör:
Patricio Fuentes-Orellana

Ledamöter:
Ellen Samuelsson
Maria Johansson
Gökhan Doramar
Charlott Zsoldos
Titus Fridell

Ersättare:

Mona Granquist, förste ersättare
Anders Lövgren, andra ersättare
Lotta Ahlgren Svensson, tredje ersättare
Johan Forsmark, fjärde ersättare

 

Från vänster hörn på översta raden: Willy Schütt, Ellen Samuelsson, Patricio Fuentes- Orellana och Maria Johansson. Från vänster rad nummer 2: Lotta Ahlgren Svensson, Titus Fridell, Mona Granquist och Anders Lövgren Från Vänster på sista raden: Charlott Zsoldos, Johan Forsmark och Gökhan Doramar. Sist är det Vänsterpartiets logotype

Revisorer:

Boel Heed
Christer Andersson

Kopiera länk