Lokalt näringsliv och upphandling

Halmstad ska ha ett attraktivt företagsklimat som får företag att etablera sig och stanna i kommunen, utvecklas och skapa fler arbetstillfällen. Det är viktigt att kommunen uppfattas positivt av både redan etablerade som nytillkomna företag. Kommunen ska erbjuda en god, tillgänglig och tydlig service samtidigt som den administration som krävs för att upprätthålla regelverk ska hållas på en väl avvägd nivå. Vänsterpartiet vill se fler företag som tar socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar. Vi ser gärna att fler sociala företag, det vill säga ideella och samhällsnyttiga företag, etableras i kommunen. I detta ska kommunen vara en god samarbetspartner.

  • Kommunen ska uppfattas positivt av det lokala näringslivet
  • Arbeta för att fler sociala företag etableras i kommunen

Upphandlingar

Halmstads kommun köper in och upphandlar varor för mångmiljonbelopp varje år. Vid upphandlingar ska kommunen ställa tydliga klimatkrav och krav på schyssta arbetsvillkor. Vänsterpartiet vill underlätta för sociala företag att delta i upphandlingar.

  • Ställ sociala och ekologiska krav vid upphandlingar

Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?
I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kommunpolitiskt program 2023-2026

Kopiera länk