Österskans

Vänsterpartiet vill bevara och utveckla Picassoparken och Österskans som gemensamma ytor för hela befolkningen. Vänsterpartiet är emot att sälja ut denna vår gemensamma mark till marknaden. Vi är också motståndare till ett hotell på platsen. Dels för att det är ett viktigt parkområde i centrala staden, dels för att vi menar att det skadar riksintresset.

  • Bevara och utveckla Österskans och Picassoparken
  • Nej till hotell på Österskans och i Picassoparken

Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?
I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kommunpolitiskt program 2023-2026

Kopiera länk