Planeringsdirektiv med budget 2018-2020

Håll ihop hela Halmstad

Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad som håller ihop. En kommun där vi tillsammans känner trygghet, där vi har en välfärd och lita på och där det förs en politik som tar klimatutmaningen på allvar. Vänsterpartiet vill minska orättvisorna och öka solidariteten mellan människor. För Vänsterpartiet är alla som bor, eller under längre tid befinner sig i vår kommun, Halmstadsbor, och har samma rättigheter och skyldigheter.

Planeringsdirektiv 2018-2020
Vänsterpartiets förslag till planeringsdirektiv med budget för 2018-2020. Klicka på bilden för att komma till planeringsdirektivet.

I vårt förslag till planeringsdirektiv med budget beskriver vi vad vi vill, och föreslår en finansiering för en politik för ökad jämlikhet och mindre klyftor i Halmstads kommun. Vi kallar likt föregående år vårt förslag Håll ihop hela Halmstad. Våra politiska inriktningar är fem till antalet: En välfärd att lita på, Ett hållbart arbetsliv, Bostaden – en social rättighet, Politik för en lokal klimatomställning och Kultur och demokrati. I planeringsdirektivet fokuserar vi på konkreta förslag till förändring för ett Halmstad som håller ihop. År efter år har de borgerliga styret i kommunen lagt pengarna i skattkistan. Förra årets skattehöjning gav behövliga resurstillskott till de kommunala verksamheterna men samtidigt står det klart att det fortfarande finns stora behov. Istället för att fortsätta satsa på välfärden finns det i det borgliga förslaget till planeringsdirektiv med budget, som presenterades i maj, åter stora besparingar i kommunens verksamhet. För oss är detta inte hållbart i en växande kommun. Istället behöver Halmstad en vänsterpolitik som ökar jämlikheten. Det krävs en expansiv politik för framtiden.

Vänsterpartiet vill använda delar av kommunens eget kapital för att stärka välfärden. Vi finansierar våra satsningar med hjälp av de senaste årens överskott. Det egna kapitalet kan vi på sikt dock inte leva upp. Att ha en stark ekonomiskt ställning skapar trygghet för kommunen och dess invånare och gör att vi står starka, både när det gäller fortsatta möjligheter att investera i utbyggd välfärd och att inte behöva göra stora besparingar i en lågkonjunktur. Vänsterpartiet vill se en statlig politik som i mycket större omfattning omfördelar resurser och satsar på vår gemensamma välfärd. Vi ser hellre statliga satsningar än en lokal skattehöjning. Vi är dock medvetna om att det behövs en politisk kursändring i Sverige och att det kräver en starkare vänster för att genomföra detta. Den Socialdemokratiska regeringen har ännu inte visat på att man vågar utmana den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. På sikt kan vi därför behöva höja kommunalskatten. Vi är dock osäkra om detta kommer att behövas eftersom de kommunala skatteprognoserna ständigt räknas upp under budgetårets gång.

 

 

Kopiera länk